Voor schrijvers, door schrijvers

55 woordenverhaal

Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.”
Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind.

214 Hits

Publicatie op:
Censuur
Hij is lam geslagen. De schrijver ijsbeert als een gekooide tijger door zijn studeerkamer. Zijn boek is uit de handel genomen. Te opruiend, pervers, grensoverschrijdend zijn de kwalificaties van de boekenstasi.
Hij kijkt uit het raam naar de oude eik: zijn bondgenoot.
Hij zucht, pakt zijn notitieboekje en hij schrijft de eerste zin op.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Censuur"

04.10.20
Feedback:
Vragen, vragen, vragen…
De schrijver is ‘lam geslagen’. (Waarschijnlijk wordt lamgeslagen bedoeld.) Toch blijkt hij volstrekt geen hinder te ondervinden van zijn apathie: Hij ijsbeert driftig door het studeervertrek. Jazeker, hij ijsbeert. Echter niet als een ordinaire ijsbeer. O nee, hij ijsbeert ‘als een gekooide tijger’. Zit hij daadwerkelijk gevangen? De Duivel mag het weten! Oorzaak? Zijn boek is verboden. Werd de schrijver definitief monddood gemaakt? Nee hoor! Hij heeft immers nog schrijfgerei en produceert zelfs zijn eerste zin- na een zucht geslaakt en een blik naar buiten geworpen te hebben. Fantaseert hij- al schrijvende in zijn notitieboekje- over de oude eik ginder? Bijvoorbeeld dat hij zichzelf er met een stevig koord aan opknoopt? Of dat hij een tak afbreekt om er zijn vijanden mee te tuchtigen? Of spiegelt hij zich aan de eikeltjes van deze ‘bondgenoot’? Al te veel vragen voor zo’n korte tekst, waarin niks gebeurt.
  • Schrijfkwaliteit
    2.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig