Skip to main content

Aanmelden als deelnemer Clusteruitgeverij

5 5 1 Product
€ 27,50 (€ 22,73 excl. BTW)


Je bent uitgever of auteur en wilt een (e-)boek uitgeven? Je zorgt zelf voor de druk van je boek, de epub of maakt gebruik van POD. Je bepaalt zelf het resultaat, wilt vrij zijn in de keuze van opmaak, verkoopprijs, druk, cover en promotie? Je wilt je boek(-en) te koop aanbieden bij de bekende boekwinkels en vanzelfsprekend volledig de uitgeef- en auteursrechten behouden? Je gebruikt een zelfgekozen uitgeversnaam/imprint? Een hele klus?

Door deelnemer te worden van Schrijverspunt Clusteruitgeverij is dat mogelijk en kun je gelijktijdig toch ondersteuning vinden op elk door jou gewenst onderdeel. De winst is voor jou!
Naast de genoemde voordelen ontvang je bij gebruik van dienstverlening zoals te vinden in deze webshop, veelal 10% korting als deelnemer!


De voordelen van deelname aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij zijn legio, maar we benoemen de belangrijkste:

 • Wij zorgen dat een fysiek en/of een e-boek voor verkoop beschikbaar is bij alle bij het CB aangesloten boekwinkels. Dat doen we snel en zorgvuldig. Daarbij is het mogelijk om zelf zorg te dragen voor de druk van een fysiek boek en/of gebruik te maken van onze Printing on Demand mogelijkheid. En op flexibele basis. Stopzetten van de verkoop van een titel is na minimaal 12 maanden al mogelijk.
 • Wij zorgen dat een e-boek voor verkoop en/of verhuur beschikbaar is bij online boekwinkels waar we een overeenkomst mee hebben afgesloten (Google Play, Itunes, Kobe, Managementboek, Amazon.com, Bibliotheek.nl, etc).
 • We beheren de ingewikkelde administratieve- en logistieke handelingen en kosten van het CB en mogelijke derden. Als uitgever behoudt je zelf de uitgeef- en auteursrechten en bent volledig vrij in de keuze van o.a. verkoopprijs, druk, opmaak, promotie van het boek en vanzelfsprekend de te gebruiken uitgeversnaam.
 • Schrijverspunt Clusteruitgeverij werkt met O-boeken en dan is een boekhandelskorting van +/- 30% mogelijk. Een aantal boekverkopers, als Bol.com, vragen echter een hogere korting! Maar veelal toch een  voordeel van meer dan 10% per verkocht boek! Uitgifte als A-boek of anderssoortig is vanzelfsprekend ook mogelijk.
 • Als deelnemer ontvang je periodiek een creditnota, uitgewerkt op titel, over de verkoopresultaten.
 • Schrijverspunt Clusteruitgeverij zorgt voor controles op onregelmatigheden in de facturen van het CB. Correcties worden voor je geregeld.
 • Bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij ontvang je automatisch een waarschuwing als een van je titels aandacht vraagt (te lage voorraad e.d.).
 • Bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij is inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet noodzakelijk.
 • Deelnemers betalen een vaste vergoeding per maand, per aangemelde titel om gebruik te maken van onze dienstverlening. Geen verrassingen. Als uitgever of uitgevende auteur ontvang je per verkocht boek de verkoopprijs (excl BTW) minus de boekhandelskorting en minus verkoopkosten van het CB (15%).
  Als deelnemer is het mogelijk, op onderdelen in het uitgeefproces, bij (tijdelijk) ontbreken van capaciteit en/of kennis ondersteuning te vragen en te krijgen van Schrijverspunt Clusteruitgeverij. We doelen dan op zaken als conversie naar epub, coverontwerp, opmaak binnenwerk, tekstredactie, aanvraag ISBN, etc. Dat maakt je als uitgever, zonder investering of risico, flexibeler.
 • 1 op 1 doorbelasting van de niet-verkoopgerelateerde kosten, w.o. inslagkosten, opslagkosten, kosten informatie, bestelmedia, en verslaglegging
 • De deelnametarieven voor uitgevers nemen nadrukkelijk af (zie onze tarieven) bij toename van het aantal titels. Daarnaast hebben we de deelnamekosten de afgelopen jaren, wegens succes, elke keer verder kunnen verlagen.
 • Deelnemende uitgevers kunnen gebruik maken van de vele verdere en vaak gratis mogelijkheden van Schrijverspunt Clusteruitgeverij. In de webshop ontvangen deelnemers op de meeste artikelen/dienstverlening korting!
 • Het team van Schrijverspunt Clusteruitgeverij is beschikbaar voor raad en daad.

Om je aan te melden als deelnemer van Schrijverspunt Clusteruitgeverij vragen we je ons de noodzakelijke informatie te verstrekken en eenmalig de aanmeldkosten te betalen. Deze eenmalige kosten verdien je door onze lage tarieven snel terug.

We gebruiken informatie zoals ingegeven hierboven en in de verdere bestelprocedure, vanzelfsprekend zeer vertrouwelijk en puur voor administratieve doeleinden. Voor een correcte uitvoering is het noodzakelijk, toekomstige, wijzigingen z.s.m. aan ons door te geven.

Als deelnemer heb je toegang tot en kun je gebruik maken van de aangeboden diensten van Schrijverspunt Clusteruitgeverij en kun je bv onbeperkt boeken/titels aanmelden. Na afhandeling van de aanmeldprocedure en eenmalige betaling om deelnemer te worden ontvang je van ons daarvoor de gegevens om in te loggen in het besloten gedeelte van de website waar je de keuze kunt maken hoe je je boek(-en) wilt publiceren en van, mogelijk, welke andere diensten je gebruik wilt maken.

Gelijktijdig heb je dan daarna, door eerst in te loggen, in deze webshop toegang tot alle dienstverleningsmogelijkheden van Schrijverspunt Clusteruitgeverij. Die mogelijkheden zijn nu (nog) niet zichtbaar voor je!Voorwaarden deelname Schrijverspunt Clusteruitgeverij:

Als deelnemende auteur/uitgever aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij behoud je volledig de uitgeef- en auteursrechten. Daardoor is Schrijverspunt Clusteruitgeverij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitgaven die je aanbiedt. Als auteur en/of uitgever blijf je altijd zelf volledig juridisch aansprakelijk voor zowel de inhoud, auteursrechten als de tenaamstelling van de aangeboden titel(s). We willen daar geen misverstand over laten bestaan.

Door deelnemer te worden van Schrijverspunt Clusteruitgeverij verklaar je expliciet rechthebbende te zijn van de volledige publicatierechten voor alle gepubliceerde en nog te publiceren  titel(s) door tussenkomst van Schrijverspunt Clusteruitgeverij. Je garandeert Schrijverspunt Clusteruitgeverij over het intellectuele eigendom te beschikken van alle aangeleverde materiaal, zoals teksten, manuscripten en foto's. Daarnaast garandeer je Schrijverspunt geen andere verplichtingen te zijn aangegaan die uitvoering van de deelname belemmeren dan wel onmogelijk maken.

Door hiermee in te stemmen vrijwaar je Schrijverspunt Clusteruitgeverij voor alle schade die Schrijverspunt Clusteruitgeverij lijdt, inclusief de schade die door derden wordt geclaimd door het publiceren en verveelvoudigen of anderszins aanbieden van het door jou aangeboden werk en/of materiaal.


Op alle bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden van Schrijverspunt van toepassing!

Lijst van de reviews:
5 1 5
5 0
2017-11-02 22:58
zeer tevreden
Stemmen:

Geef uw advies over dit item:

Gebruikersnaam:
E-mail:
Nog geen bestelling...