Skip to main content

Aandachtspunten Manuscript

taalfouten

Zorg ervoor dat het manuscript zo foutloos mogelijk is. Laat het ook lezen door ten minste twee proeflezers, voordat je het laat redigeren.

herhaling

Herhaal namen, woordroepen of losse woorden niet voortdurend, maar vervang ze door een ander woord of laat ze weg waar dat kan.

 dialogen

·           Hanteer de elda-regel (‘eerst leesteken, dan aanhalingsteken’).

·        Gebruik alleen enkele aanhalingstekens, dat geeft een veel rustiger beeld.

·        Voor een citaat hoort een dubbele punt, geen puntkomma. (Hij zegt: ‘Dat weet ik niet.’)

·        Komt iemand anders aan het woord, begin dan op een nieuwe regel (en laat die inspringen).

·        Wees spaarzaam met ‘zei Jan’ of ‘roept Hans’. Wanneer voor de lezer duidelijk is, wie er aan het woord is, kun je dergelijke toevoegingen achterwege laten.

werkwoordstijden 

Wees alert op het correcte gebruik van werkwoordstijden. (Dus niet: ‘De tram reed weg en ik zie dat hij erin zat,’ maar ‘De tram rijdt weg en ik zie dat hij erin zit,’ of ‘De tram reed weg en ik zag dat hij erin zat.’)

interpunctie 

Zie voor de regels omtrent kommagebruik: https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/komma-algemene-regels. Het belangrijkste uitgangspunt is dat een komma geplaatst wordt als er bij het voorlezen een duidelijke pauze hoorbaar is. Hoe langer de zin is, hoe meer behoefte er bestaat aan een rustpunt in de zin, en dus aan een komma.

 Met dank aan Tekstfontein

  • Hits: 3355