Skip to main content

Willie Verhegghe: Dode Paarden Dode Dichters (Dead Horses Dead Poets)

Poëzie en de Grote Oorlog<br/><br/>DODE PAARDEN DODE DICHTERS - Willie Verhegghe<br/><br/>Oorlogen kunnen niet meteen als lyrische expressies van de mens worden gezien, maar dat neemt niet weg dat er heel wat poëzie over dit extreem onmenselijk gebeuren is geschreven. Vooral de talrijke gedichten over de gruwel van de Eerste Wereldoorlog, vaak in de loopgraven door soldaten zelf op papier gezet, zorgen voor schokkende lyriek
Willie Verhegghe (Denderleeuw °1947) publiceerde in 1973 al een dichtbundel waarin hij de toen nog aan de gang zijnde Vietnam-oorlog in contrast plaatste met de Grote Oorlog in Vlaanderen, in 2000 gevolgd door Ode aan Owen/Ode to Owen waarin hij de laatste dagen van de op 3 november 1918 in het noorden van Frankrijk gesneuvelde War Poet Wilfred Owen evoceert en tegelijk een aanklacht tegen alle oorlogen neerzet
In de tweetalige dichtbundel Dode Paarden Dode Dichters schetst Verhegghe een eigenzinnig en verscheurd beeld van de Eerste Wereldoorlog, met speciale aandacht voor het massale dierenleed en een paar andere War Poets naast Owen. Hij herinnert in een paar gedichten ook aan Belgisch, Frans, Canadees en Duits oorlogsleed, wat aan deze uitgave een bescheiden internationaal karakter bezorgt.
Poetry and the Great War
DEAD HORSES DEAD POETS - Willie Verhegghe / translated by Eddy Keymolen
Wars can hardly be considered lyrical expressions of mankind, yet a lot of poetry was dedicated to this most inhumane atrocity. Numerous poems about the horror of the Great War, often composed by soldiers in the trenches, provide shocking lyrics.<br/>Willie Verhegghe (Denderleeuw °1947) published his first poetry collection about the ongoing Vietnam war in 1973, opposing it to the Great War in Flanders. In 2000, he added Ode aan Owen/Ode to Owen, an indictment of all wars, evoking the last days of the War Poet Wilfred Owen, who died in battle in the North of France on November 3rd, 1918.
In the bilingual poetry collection Dead Horses Dead Poets, Verhegghe depicts the Great War in a capricious and shredded way, with special attention to the massive animal suffering and to a number of other War Poets beside Owen. In a few poems, he commemorates the belgian, french, canadian and german agony of war, modestly granting this edition an international character.
 
Auteur: Willie Verhegghe 
Uitgever: Scriptomanen
ISBN: 9789462662926
Verkoopprijs: € 20,00
Blz.:  
Is Schrijverspunt je uitgever en ben je de auteur van deze titel? Dan kun je hier boeken bestellen voor eigen verspreiding!
Hits: 981

Inhoud van je winkelwagen...

Inhoud van je winkelwagen...

Nog geen bestelling...

Review voor: "Willie Verhegghe: Dode Paarden Dode Dichters (Dead Horses Dead Poets)"

  • : Blz. - Prijs:€ 20,00