Skip to main content

Een gedrukt boek uitgeven

gedrukt boek

Bij het in eigen beheer uitgeven van een boek (of meerdere boeken) heb je de keuze om je boek in een bepaalde oplage te laten drukken of het boek pas te laten drukken wanneer erom gevraagd wordt (Printing on Demand). In het eerste geval is het noodzakelijk een betrouwbare inschatting te maken van het juiste aantal boeken wat je nodig denkt te hebben, voor de verkoop en voor jezelf. Een investering vooraf is noodzakelijk, maar de drukkosten per boek liggen lager dan bij POD, zodat het winstpercentage per verkocht boek hoger is. In het tweede geval hoef je niet te investeren, maar de kostprijs per boek ligt hoger.

Op voorraad leggen van je gedrukte boek bij CB

Als je ervoor kiest je boek in een oplage te laten drukken en bij CB op voorraad te leggen, moet je rekening houden met het volgende:

Het kiezen van een drukker
Je zoekt zelf een drukker of je maakt gebruik van bemiddeling door Schrijverspunt. Dat is voor onze imprints een gratis dienst.
De drukker dient PDF-drukbestanden te krijgen van je boek. Deze bronbestanden dienen aan bepaalde specificaties te voldoen, zoals trimbox, snijtekens etc. Desgewenst kan Schrijverspunt Clusteruitgeverij tegen vergoeding je ondersteunen bij de productie van deze bronbestanden.

Het bepalen van de grootte van de oplage
Hoeveel exemplaren je van je boek laat drukken, is een van de lastigste dingen waar je bij het op voorraad leggen van boeken mee te maken krijgt. Het hangt af van de vraag hoeveel boeken je in maximaal 2 jaar denkt te kunnen verkopen, of zelf nodig hebt. Immers, hoe hoger de oplage, hoe lager de drukkosten per boek. Maar dan loop je wel het risico dat je met onverkochte voorraad blijft zitten. Maar een te kleine oplage is ook niet wenselijk. Hoe los je dat op?
Daar bestaat geen makkelijk antwoord op, maar je zou alvast via je netwerk en in je familie-, vrienden- en kennissenkring na kunnen gaan hoeveel mensen bereid zijn je boek te kopen.
Een ander beproefd middel is om via social media een vooraankondiging van je boek te doen. Krijg je veel reacties, dan is dat reden om voor een hogere oplage te kiezen.

Voor de eerste levering van een voorraad adviseren we je om maximaal 100 exemplaren op voorraad te leggen. Je kunt via onze website de actuele voorraadstand van je boek(en) volgen. Mocht de belangstelling direct al groot zijn, kun je snel reageren.

Inslagkosten CB
Telkens wanneer je boeken naar CB stuurt om de voorraad aan te vullen, berekent CB daar inslagkosten voor. De boeken moeten administratief door het systeem worden verwerkt en daarna naar hun opslaglocatie in het magazijn worden gebracht. Tot 100 exemplaren per zending berekenen wij deze kosten niet door, want deze zijn al in de maandelijkse vergoeding begrepen.
Natuurlijk mag je zoveel boeken opsturen als je wilt. Zijn het er meer dan 100 stuks per zending, dan worden de daadwerkelijke kosten van CB wel aan je doorberekend.

Voorraadkosten CB
Voor een actuele voorraad van maximaal 30 exemplaren zijn de kosten al opgenomen in de maandelijkse vergoeding. Leg je meer dan 30 exemplaren op voorraad bij CB, dan berekenen wij de daadwerkelijke kosten van CB aan je door.

Heb je meer dan 30 exemplaren van een boek op voorraad en verkoop je daar minder dan 10 boeken per jaar van? Overweeg dan het boek via Printing on Demand uit te geven. Met POD heb je geen voorraad, dus ook geen voorraadkosten. Als je titel besteld wordt, produceert en levert CB het boek binnen 24 uur aan de boekhandel of de consument. Dat is even snel als titels die op voorraad liggen.

De kosten

Als imprint van Schrijverspunt Clusteruitgeverij betaal je een laag vast bedrag (zie tarieven) aan maandelijkse vergoeding, de zogenaamde titelkosten.
Ben je uitgever en je geeft via onze clusteruitgeverij meer dan 4 boeken uit, dan betaal je vanaf de 5e titel een lager tarief.

Je ontvangt per verkocht boek de verkoopprijs (excl BTW) minus de vastgestelde boekhandelskorting en minus 15% verkoopgerelateerde kosten van het CB. Schrijverspunt Clusteruitgeverij werkt o.a. met O-boeken en dan is een boekhandelskorting van 31% mogelijk.

De voordelen
De voordelen

De voordelen als imprint van Schrijverspunt Clusteruitgeverij zijn legio. We benoemen de belangrijkste:

 • Wij zorgen dat je boek voor verkoop beschikbaar komt bij alle bij het CB aangesloten boekwinkels, waaronder Bol.com, Bruna.nl, Amazon.nl etc. Dat doen we snel en zorgvuldig. Daarbij is het mogelijk om zelf zorg te dragen voor de druk van een fysiek boek en/of gebruik te maken van onze Printing on Demand mogelijkheid. Ook automatische herbevoorrading is mogelijk zodat je zelf niet hoeft op te letten of er nog voorraad is.
 • Wij zorgen dat een e-book of luisterboek voor verkoop en/of verhuur beschikbaar is bij alle bij het CB aangesloten aanbieders van digitale producten (o.a. Google Play, Itunes, Kobe, Bibliotheek.nl, etc).
 • We beheren de ingewikkelde administratieve- en logistieke handelingen en kosten van het CB en derden. Als uitgever behoudt je zelf de uitgeef- en auteursrechten en bent volledig vrij in de keuze van o.a. verkoopprijs, druk, opmaak, promotie van het boek en vanzelfsprekend de te gebruiken uitgeversnaam.
 • Schrijverspunt Clusteruitgeverij werkt met O-boeken en dan is een boekhandelskorting van 31% mogelijk. Dat betekent een voordeel van 11% t.o.v. CB Compact waar je alleen met A-boeken en 42% boekhandelskorting kunt werken! Uitgifte als A-boek met 42% boekhandelskorting is vanzelfsprekend ook mogelijk.
 • Als deelnemende uitgever (imprint) ontvang je elk kwartaal een creditnota, uitgewerkt op titel, over de verkoopresultaten. Verkoop je meer dan 1.000 euro bruto per maand ontvang je de creditnota zelfs maandelijks.
 • Schrijverspunt Clusteruitgeverij zorgt voor controles op onregelmatigheden in de facturen van het CB, correcties worden vrijwel altijd  voor je geregeld.
 • Bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij kun je op onze website dagelijks de verkopen en voorraden volgen.
 • Bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij is inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet noodzakelijk.
 • Imprints betalen per titel een vaste vergoeding per maand. Geen verrassingen. Als uitgever ontvang je per verkocht boek de verkoopprijs (excl BTW) minus boekhandelskorting en minus verkoopkosten van het CB (15%). Op een e-Boek is het  21% Btw tarief van toepassing. Verder heb je de e-bookhandelskorting, die afwijkend is per verkooppunt. Voor Bol.com geldt een marge van 42 procent. Voor Kobo 45 procent en de overige aanbieders van e-Boek, inclusief de Apple iBookstore geldt 30 procent.
 • Als imprint is het mogelijk, op onderdelen in het uitgeefproces, bij (tijdelijk) ontbreken van capaciteit en/of kennis ondersteuning te vragen en te krijgen van Schrijverspunt Clusteruitgeverij. We doelen dan op zaken als conversie naar e-pub, coverontwerp, opmaak binnenwerk, tekstredactie, aanvraag ISBN, etc. Dat maakt je als uitgever, zonder investering of risico, flexibeler.
 • 1 op 1 doorbelasting van de niet-verkoopgerelateerde kosten, o.a. inslagkosten +100 stuks, opslagkosten +30 stuks, voorraadverplaatsingen, specifieke opdrachten aangevraagd door imprint zoals mailings.
 • De titelkosten voor uitgevers worden vanaf de 5e titel goedkoper voor fysieke boeken.

Het team van Schrijverspunt staat je bij met raad en daad.

Ben je uitgever of selfpublisher en heb je belangstelling om gebruik te maken van deze mogelijkheid? Neem gerust contact met ons op voor verdere afstemming of voor het stellen van een vraag.

Tarieven Schrijverspunt Clusteruitgeverij
Als imprint bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij betaal je per ISBN slechts de onderstaande vergoeding per maand. Verder zijn er geen vaste kosten!
 

Vaste kosten per maand:

€ 8,25
excl BTW p/m
Voor elke titel/ISBN voor fysieke boeken die je uitgeeft door tussenkomst van Schrijverspunt Clusteruitgeverij.*


Geef je meerdere titels uit?
Vanaf de 5e aangemelde titel/ISBN (fysieke boeken) betaal je slechts € 3,- per maand

€ 3,-
excl BTW p/m
Voor elke titel/ISBN voor e-books of luisterboeken die je uitgeeft door tussenkomst van Schrijverspunt Clusteruitgeverij.*
* Wij werken op basis van vooruitbetaling
 
Contractduur en Opzegtermijn:
 • Het contract wordt voor minimaal 1 jaar aangegaan per titel/ISBN (minimaal 6 maanden bij meer dan 4 titels) en is daarna maandelijks opzegbaar
 • Bij opzegging geldt een opzegtermijn van één maand
Variabele kosten en creditering voor rekening van Schrijverspunt Clusteruitgeverij:
 • De titelinformatiekosten; bestelmedia en verslaglegging (on)leverbare titels
 • De vaste kosten voor aansluiting van een uitgave (luisterboek, e-book of fysiek) bij CB
 • Inslagkosten t/m 100 exemplaren (alleen als je boeken op voorraad legt bij CB)
 • De maandelijkse opslagkosten t/m 30 exemplaren (alleen als je boeken op voorraad legt bij CB)
 • Iedere drie maanden ontvang je van ons een creditnota waarbij de verkopen van het afgelopen kwartaal met je verrekend worden
Variabele (optionele) kosten voor rekening van imprint:
 • De opslagkosten vanaf 31 exemplaren per titel per maand. Geldt dus alleen als je meer dan 30 exemplaren op voorraad legt bij CB
 • De uitslagkosten en transportkosten van voorraadverplaatsingen (exemplaren bestemd voor eigen verspreiding, etc)
 • De inslagkosten boven 100 exemplaren per titel
 • Alle, in opdracht van de uitgever, overeengekomen taken alsmede onvoorziene kosten (b.v. bij niet-leesbare barcode)
Kosten per verkocht exemplaar voor imprint:
 • Voor fysieke boeken:
  • De boekhandelskorting van 31% per verkocht exemplaar
  • Alleen bij Printing on Demand: de vooraf overeengekomen drukkosten per verkocht exemplaar
  • Over alle verkochte exemplaren 15% vergoeding voor verkoopgerelateerde kosten CB, berekend over boekprijs excl. BTW
 • Voor e-books en luisterboeken:
  • De korting aan de boekhandel en/of streamingsdiensten: Bol.com 42%, Kobo 45%, Apple iBookstore en de overige aanbieders in de BeNeLux 31%
  • 15% vergoeding voor verkoopgerelateerde kosten CB, berekend over totaal bruto omzet

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.