Voor schrijvers, door schrijvers

Column

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes.

80 Hits

Publicatie op:

Op zoek naar schrijfwedstrijden?

UITVINDINGEN BESTAAN NIET........

Dit wordt een ietwat filosofisch getinte column en mensen die niet out-of-the-box kunnen denken, kunnen nu maar beter gelijk afhaken, want de vinden wat hierna komt ongetwijfeld grote flauwekul.

Maar ik durf deze stelling wel te verdedigen: Uitvindingen bestaan niet.

Alles bestaat immers al, maar soms zijn zaken verborgen in de natuur, waardoor bijvoorbeeld medicijnen pas op de markt kunnen komen als ze daar gevonden zijn.

Schilderijen bestaan al in de hoofden van de schilders. Ze hoeven alleen nog maar op het linnen te komen. Zaten ze niet in het hoofd van de schilder, dan zouden ze ook niet in musea te zien zijn. Dat geldt voor de Nachtwacht van Rembrandt van Rhijn en de Mona Lisa van Leonardo da Vinci. Bij hun geboorte al ingebakken, zou je kunnen zeggen.

Moderne micro techniek, die wij nu aantreffen in bijvoorbeeld smartphones en andere kleine apparaten, denk daarbij ook aan minuscule gehoorapparaten, komen voort uit bevindingen die opgedaan zijn de ruimtevaart. Uit dit fenomeen zijn ook bepaalde operatietechnieken ontstaan. Mensen die zich hebben afgezet tegen de kosten van al die ruimtevaart expedities hebben er geen idee van hoeveel goeds als al dat hemelse gependel geeft opgeleverd.

En waarom schrijf ik dit stukje? Vanmiddag in de auto kwam het plops uit mijn hersenen naar voren. Een laatje ging open en daar was het: Willem, je gaat een stukje schijven over uitvindingen die niet bestaan.

Zo kun je doorfilosoferen. Ouders krijgen een kind. Een meisje. Die geboorte stond al vast op het moment dat de voor- en voorouders van de laatste generatie ouders zich hebben leren kennen. Van het een komt het ander. Zouden de allereerste ouders elkaar niet hebben gevonden, dan zou dit meisje er niet zijn. Maar omdat zij er wél is, kan het niet anders dan dat het zo moest zijn. En dat het een meisje is, wordt bepaald door de natuur en daar kan verder niemand wat aan doen. De natuur zorgt ervoor dat er ongeveer evenveel mannen als vrouwen zijn. Na een oorlog, waarbij voornamelijk mannen sneuvelen, worden meer meisjes geboren. Het bewijs daarvoor vormt de huidige “babyboom generatie”. De generatie vlak na de 2e wereldoorlog. Je zou kunnen verwachten dat er nu meer vrouwen in de leeftijd van 65 – 70 jaar zouden zijn. Dat zou ook logisch zijn binnen ons beperkte denkvermogen. Maar het is helemaal niet zo.

Alle medische zaken die nu normaal zijn, begonnen met experimenterende artsen. De eerste hartoperatie in Zuid-Afrika door dr. Christiaan Barnard vormde een revolutie. Dat was in 1967. Nu, 45 jaar later, is een hartoperatie (gechargeerd gesteld), niet meer dan een redelijk eenvoudige ingreep. In het vervolg daarvan zijn de by-passes ontstaan, en andere technieken die een afgeleiding zijn van de allereerste harttransplantatie in 1967. Was dat een uitvinding? Natuurlijk niet. De methode voor die transplantatie was er, want als die medisch mogelijk was, moest die er wel zijn. Alleen door zijn eerder opgedane kennis en door logisch nadenken kwam dokter Barnard tot zijn visie hoe het gedaan moest worden. Eigenlijk was het mogelijk alleen dat andere artsen het wel wisten hoe het gedaan moest worden, maar het niet aandurfden!

En hiermee is aangetoond dat uitvindingen niet bestaan.

 
PS: Ik ontvang graag feedback

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "UITVINDINGEN BESTAAN NIET........"

04.05.21
Feedback:
Of dit nu plezierig is om te lezen wil ik hier in het midden laten. Maar dit betoog rammelt aan alle kanten. Kunstwerken kan je nauwelijks uitvindingen noemen net zomin als kinderen krijgen. M.i. verwar je uitvindingen met ontwikkelingen en oplossingen met verklaringen.
  • Schrijfkwaliteit
    2.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig