Voor schrijvers, door schrijvers

Cursiefje

Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 

498 Hits

Publicatie op:
Wat bezielt een atheïst in godsnaam?

Wat bezielt een atheïst in godsnaam?


De Verlichting lijkt als een lichtschip dat bij achterlating van alle goddelijke vuurtorens het eigen lichtbaken sindsdien met zich meezeult, omgeven door totale duisternis. Was deze off-shore geen kapitale blunder? 

Natuurlijk heeft elk verlicht denker een prachtig haarscherp scalpel ter beschikking: de Rede. Wars van elke vooringenomenheid fileert de redebeoefenaar elke existentiële vraag tot een diepere existentie en daarmee tot een diepere zingeving. Maar sinds de evolutieleer ons uit een aap heeft getrokken, is zelfs de verwondering over begrippen als bezieling, mededogen, verbondenheid….. te herleiden tot overlevingsmekanismen die immuun zijn voor elke vorm van diepere zingeving.

En daar komt Camus op de proppen: zelfs als de aap in ons geen antwoord geeft en ons met een lege blik wandelen stuurt, dan nóg kan ons absurd bestaan betekenis krijgen in “De mythe van Sisyphus”. In plaats van het absurde te ontkennen (en in het beste geval terug te keren naar een Godsidee), ófwel zelfmoord te plegen met de totale zinloosheid voor ogen, kunnen we de absurditeit accepteren door voluit  en onvoorwaardelijk het leven in te springen. De rede is vanaf dan geen intellectueel zitvlak meer, maar een springplank: geen argumenterend zoeken naar steeds dieperliggende betekenissen, maar een platform van waarop we telkens weer een bevrijdende duik maken als een fiere schoonspringer... boven een leeg zwembad.

Nietsche zou misschien zeggen: na die van God vieren we de dood van de filosofie. Want welke filosofische vraag kan nog gesteld worden binnen een absurdistisch bestaan? Is de vraag naar zingeving geen doodgeboren kuikentje bij weglating van God? Sisyphus geeft immers slechts betekenis aan zijn leven binnen zijn eigen absurde bestaan.

Helaas! Het is niet omdat God een leugen is geworden, dat de waarheid plots opduikt. Als een Deus Ex Machina, om zo te zeggen.
Sinds Hij niet meer is, voel ik me soms verweesd. Van een vader die slechts bestaat in m'n gedichten, verhalen, dromen en demonen. 

Wat is het toch moeilijk om op eigen benen te staan, niet?


ps: voor de bevlogen en bezeten missionarissen onder ons: ik ben een niet te bekeren afgekeerde, een zoeker zonder twijfel over de weg die ik de rug toekeer.

 
 
 
 
 
 

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Wat bezielt een atheïst in godsnaam?"