Skip to main content

Interpunctie in dialogen

  • Wouter Grootenboer

interpunctieEen manuscript omvat in de regel een grote hoeveelheid dialogen. In de dialogen spreken de personages en komen zij tot leven. In dit artikel lees je enkele tips over de opzet van de interpunctie bij het schrijven van dialogen.

Inspringen/enter

Een dialoogzin begint op een nieuwe regel en in veel boeken springt de nieuwe regel ook in.

Aanhalingsteken

Elke gesproken zin begint met een (enkel) aanhalingsteken en eindigt op een (enkel) aanhalingsteken. Voorbeeld: Ik ging naar de kapper.

Hoofdletter en punt

Tussen de aanhalingstekens begint een gesproken zin met een hoofdletter en eindigt de zin met een punt, uitroepteken of vraagteken. Voorbeeld: ‘Ik ging naar de kapper.

Een aanduiding

Soms begint een dialoogzin met een aanduiding, bijvoorbeeld aanduidingen als ik zei, hij riep of de man vroeg. In dat geval valt de aanduiding buiten de aanhalingstekens en eindigt de aanduiding met een dubbele punt.

Voorbeelden:

Ik zei: ‘Ik ben naar de kapper gegaan.’

De man vroeg: ‘Waar ben jij geweest?’

Hij riep: ‘Ik heb niet op jullie gerekend!’

Een aanduiding kan ook volgen op een gesproken zin. In dit geval wordt de punt in de zin vervangen door een komma. Let op: als een gesproken zin een uitroepteken of vraagteken bevat, blijft de komma uit.

Voorbeelden:

‘Ik ben naar de kapper gegaan,’ zei ik.

‘Waar ben jij geweest?’ vroeg de man.

‘Ik heb niet op jullie gerekend!’ riep hij.

En: een aanduiding kan tussen de zin vallen. In dat geval wordt dezelfde regel aangehouden als het voorgaande, maar wordt de aanduiding gevolgd door het vervolg van de zin. Let op: het vervolg van de zin krijgt geen hoofdletter!

Voorbeeld:

‘Ik ben naar de kapper gegaan,’ zei ik, ‘en daarna ben ik in de auto gestapt.’

Punten in een zin

Soms kun je punten in een gesproken zin gebruiken om een korte stilte in te lassen of de spanning op te voeren. Daarbij worden in de regel drie punten en een spatie gebruikt.

Voorbeeld:

‘Ik ben naar de kapper geweest… en toen ging ik weer naar huis.’

  • Hits: 2960