Skip to main content

foutlozetekstVergissingen in een tekst zijn storend. 

Een paar kleine foutjes word je als auteur nog wel vergeven, maar als het er erg veel zijn, wekken ze irritatie bij de lezer.

Een verhaal insturen voor een wedstrijd? Zodra de jury struikelt over jouw fouten, maak je nog maar weinig kans om mee te dingen naar een prijs. En een manuscript boordevol kromme zinnen, verschrijvingen en taalfouten maakt weinig kans om – anders dan in eigen beheer - uitgegeven te worden. Het verdwijnt bij uitgevers onmiddellijk in de prullenbak. Je wordt bovendien als schrijver niet serieus genomen, als je pennenvruchten veel ‘rotte plekken’ vertonen.
 
Een klein onderzoek op internet leert, dat foutloos schrijven voor de meeste mensen lastig is.
Hoog in de foutenranglijsten die ik gevonden heb, staan de drie volgende vergissingen.

- d of t Het correct gebruiken van d’s en t’s wordt een stuk eenvoudiger, als je het werkwoord ‘lopen’ als simpel hulpmiddel gebruikt. Je schrijft ‘ik word’ dan als vanzelf correct, want ‘ik loop’ eindigt immers niet op een t. Hetzelfde geldt voor ‘jij/hij/zij wordt (loopt)’ en ‘word (loop) jij’.

- de spatiebalkvalkuil Val er niet in! Schrijf samengestelde woorden als ‘sollicitatiegesprek’, ‘wegversperring’ en ‘leidinggeven’ aan elkaar en niet als twee aparte woorden.

- van wie Als een boek van mij is, dan is het mijn boek (en niet: me boek). Is het van jou, dan is het jouw boek (en dus niet: jou boek).

Vrijwel niemand kent alle spelling- en grammaticaregels uit het hoofd. Een goed woordenboek en het Groene Boekje mogen om die reden dan ook niet in de boekenkast van een schrijver ontbreken. Daarnaast vormt de website www.onzetaal.nl een onuitputtelijke bron van informatie over allerlei taalkwesties.

Spelling- en grammaticacontrole kunnen je helpen om fouten op te sporen, maar gebruik dit hulpmiddel wel met een flinke dosis argwaan. In deze voorbeeldzin: ‘Hij verteld dat het eigen lijk erg belangrijks is om je ei gen tekst goed te controlleren’ zitten maar liefst vijf fouten. Mijn spellingcontrole meldt alleen dat het woord ‘controlleren’ niet correct geschreven is en zwijgt in alle talen over de andere fouten.

Als het schrijfwerk is gedaan, kijk je het natuurlijk nog een keer na, maar het is moeilijk om de tekst nog echt geconcentreerd te lezen. Laat hem daarom, als het kan, een dag of wat liggen en lees de tekst dan nog eens aandachtig door. Omdat het risico dat je over je eigen fouten heen leest aanwezig blijft, is het zinvol om iemand – met gevoel voor taal – uit je omgeving te vragen, nog eens kritisch naar jouw woorden te kijken.    

Als je al deze voorzorgsmaatregelen neemt, beperk je de kans op fouten in de uiteindelijke publicatie. Daar doe je niet alleen je lezers een plezier mee, maar ook jezelf. Per slot van rekening komt een foutloze tekst jouw naam en succes ten goede.

  © Christien Romp / Schrijverspunt

Noot van de redactie: Op advies van een van de leden voegen we daar graag de volgende link aan toe: KLIK HIER!

 

{{jlexhelpful name="Nuttig" key="310" section_id="1" }}