Skip to main content

Belastingvoordeel voor schrijvers

belastingvoordeel

Schrijver zijn is ook ondernemen!

Schrijven is behalve het beleven van veel plezier aan het schrijven ook hard ploeteren. Schrijfuren maken, onderzoek plegen, werk van anderen lezen en meedoen aan schrijfwedstrijden.
Als dan eindelijk een manuscript klaar is, wacht de zware opgave om het aan een uitgeverij te slijten. Een alternatief is uitgeven in eigen beheer. En dat vergt een investering in geld en in tijd. Alleen investeren in het uitgeven heeft weinig zin, als je niets aan promotie doet. Eigenlijk ben je een ondernemer in de productie en verkoop van je eigen boek.
En dat ondernemerschap vraagt weer andere vaardigheden dan die van een schrijver. Ondernemers weten wegen te vinden om hun handel te financieren, verkoopkanalen te ontwikkelen en winst te behalen. Op deze site is het nodige te vinden over het uitgeven en promoten van je boek maar het leek ons ook goed om de andere kant van het schrijverschap eens wat meer te belichten. Er zitten namelijk ook voordelen aan het ondernemerschap.

 Zo is het mogelijk, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, om als schrijver door de belastingdienst als ondernemer te worden aangemerkt. En dat kan voor schrijvers heel aantrekkelijk zijn. Voldoe je aan de voorwaarden dan kan dat toch al gauw een mooi belastingvoordeel betekenen. En dat is geen kattenpis. Opeens bestaan er dan wel mogelijkheden om je echt schrijver te voelen en opties komen in beeld waar eerst geen geld voor beschikbaar leek.

 Zoals aangegeven moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen en er zitten ook verplichtingen aan. Afhankelijk van hoe intensief je met schrijven bezig bent of wilt zijn bestaat er echter een reële kans dat je in aanmerking komt om als ondernemer te worden aangemerkt.

Lang niet iedere ondernemer is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als je met je activiteiten deelneemt aan het economisch verkeer en winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen. Dan ben je mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als je activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, ben je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 bronnen van inkomen:

 • winst uit onderneming
 • loon uit dienstbetrekking
 • resultaat uit overige werkzaamheden

Onder welke bron je inkomsten vallen, is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. De Belastingdienst let o.a. op:

 • Maak je winst? Zo ja, hoeveel?
  Als je alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 • Hoe zelfstandig is je onderneming?
  Als anderen bepalen hoe je je onderneming moet inrichten en hoe je je werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Beschik je over kapitaal?
  Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. Je moet investeren in bijvoorbeeld machines, reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat je mogelijk een onderneming hebt.
 • Hoeveel tijd steek je in je werkzaamheden?
  Als je erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Maar je moet wel voldoende tijd aan je werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
 • Wie zijn je opdrachtgevers?
  Het is je doel om meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verkleinen. Als je meerdere opdrachtgevers hebt, ben je minder afhankelijk van een of enkele opdrachtgevers af en neemt je zelfstandigheid toe.
 • Hoe maak je je onderneming bekend naar buiten?
   Je bent voor je bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet je zorgen dat je onderneming voldoende bekend is, bijvoorbeeld via reclame, een internetsite, social media, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Loop je 'ondernemersrisico'?
  Bestaat er een kans dat je opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt je je goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loop je 'ondernemersrisico', dan heb je waarschijnlijk een onderneming.
 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van je onderneming?
  Als je aansprakelijk bent voor de schulden van je onderneming, dan ben je mogelijk ondernemer.

Wanneer ben je ondernemer? En wanneer ben je ondernemer voor de btw?

Je bent ondernemer als je zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit hebt. Als je een onderneming start, moet je je meestal inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK). In België is dat de Kruispuntbank Ondernemingen. Vervolgens wordt beoordeeld of je ondernemer bent voor de btw. Soms heb je een zogenoemde 'Verklaring omtrent de hoedanigheid van belastingplichtige' nodig om te bewijzen dat je ondernemer bent voor de btw.

Om je bedrijf in te kunnen schrijven bij de KVK moet je altijd voldoen aan 3 criteria. Let wel op, want deze criteria wijken af van de criteria die de Belastingdienst hanteert om je aan te melden als ondernemer voor de btw.

In België worden weer net iets andere criteria gehanteerd en dien je je o.a. aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hier zijn stevige kosten aan verbonden. Je bouwt dan wel pensioen op en je beschikt over een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Criteria van een onderneming voor de KVK

 1. Je levert diensten en/of producten.
 2. Je vraagt hier meer voor dan de kostprijs: een (commerciële) prijs of uurtarief waar je geld aan verdient.
 3. Je doet zaken met andere mensen dan alleen vrienden of familie en gaat ook de concurrentie aan met ondernemers die dezelfde of gelijkwaardige diensten of producten verkopen.

Op de website van de KVK vindt je meer informatie.

Voorwaarden ondernemerschap voor de btw

Om te beoordelen of je ondernemer bent voor de btw, geldt het volgende:

 • Oefent je zelfstandig een bedrijf of beroep uit?
  Als je zelfstandig werkt en je hebt inkomsten, dan ben je meestal ondernemer voor de btw. Je kunt ondernemer zijn voor de btw, ongeacht de rechtsvorm die je kiest.
 • Heb je regelmatig inkomsten?
   Je moet regelmatig inkomsten hebben uit je bedrijf of beroep. Het maakt hierbij niet uit of je winst beoogt of maakt. Mogelijk lijdt je in het begin van je onderneming zelfs verlies. Ook dan moet je btw betalen over uw omzet.
 • Heb je inkomsten naast je werk in vaste dienst?
  Over inkomsten naast je werk in vaste dienst moet je meestal btw betalen.
 • Exploiteer je een vermogensbestanddeel of een recht?
  Als je een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert, bijvoorbeeld omdat je een pand verhuurt of een vergoeding voor een octrooirecht ontvangt, dan ben je meestal ondernemer voor de btw.

Geen ondernemer voor inkomstenbelasting, wel voor de btw

Het kan zijn dat je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, maar wel voor de btw. Bijvoorbeeld als je wel omzet hebt, maar geen of weinig winst maakt.

Verklaring omtrent de hoedanigheid van belastingplichtige

Soms heb je een verklaring nodig waarin staat dat je ondernemer bent voor de btw. Dit heet een 'Verklaring omtrent de hoedanigheid van belastingplichtige'.
Je vraagt deze aan bij de Belastingdienst.

LET OP: Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor de meest actuele wet- en regelgeving kijk je het beste op de websites van de Belastingdienst en de KvK!

Voor een aansluiting bij Schrijverspunt hoef jeoverigens geen inschrijving bij KvK te hebben.