Skip to main content

Je boek bij KB

koninklijkebiblio Nederland

Koninklijke Bibliotheek, afgekort KB, is de nationale bibliotheek van Nederland. Sinds de oprichting in 1798 heeft KB het doel het nationale erfgoed te verzamelen en te beheren. In eerste instantie ging het enkel om publicaties in gedrukte vorm, maar tegenwoordig bewaren zij tevens alle digitale Nederlandse publicaties en zelfs websites. Hun zeer omvangrijke archief is voor iedereen vrij toegankelijk te raadplegen en fungeert derhalve als kenniscentrum om te lezen, leren en te onderzoeken.

KB verzamelt één exemplaar van iedere publicatie, in welke vorm dan ook, die in Nederland verschijnt of over Nederland gaat.

In tegenstelling tot depots van nationale bibliotheken in het buitenland, is bijdrage aan KB niet verplicht. Uitgevers en auteurs die in eigen beheer uitgeven, mogen zelf bepalen of zij hun publicatie(s) al dan niet gratis willen leveren.

  • Ben je auteur van Schrijverspunt Uitgeverij, dan krijgt KB automatisch en gratis  een exemplaar van je boek
  • Ben je imprint van Schrijverspunt Clusteruitgeverij en wil je jouw publicatie(s) als verkoop beschikbaar stellen, tegen de voor het gekozen boeksoort geldende korting, laat ons dat dan weten. Het boek wordt via CB naar KB gestuurd. Omdat het als verkoop geldt, zijn er geen kosten aan verbonden
  • Als je het boek gratis ter beschikking wilt stellen, kun je jouw publicatie(s) opsturen naar:
    KB, nationale bibliotheek
    Postbus 90407
    2509 LK Den Haag

Digitale publicaties

Alle digitale publicaties (luisterboeken en/of e-books) die via Schrijverspunt Uitgeverij of Schrijverspunt Clusteruitgeverij via CB worden gedistribueerd, worden gratis en automatisch in de collectie van KB opgenomen.

Bron en voor de actuele informatie: www.kb.nl

België

In tegenstelling tot Nederland, zijn Belgische uitgevers en Belgische auteurs die in eigen beheer uitgeven wettelijk verplicht om binnen twee maanden na verschijningsdatum en op eigen kosten twee exemplaren van hun publicatie(s) te deponeren bij de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR).

Deze wettelijke regeling is opgelegd aan alle Belgische uitgeverijen, maar geldt niet voor uitgeverijen gevestigd buiten België, zoals Schrijverspunt, een Nederlands bedrijf. In dat geval rust de depotplicht op de Belgische auteur zelf.
Deponeren en actuele informatie via www.wettelijkdepot.be

Digitale publicaties

De wettelijke verplichting geldt enkel voor publicaties uitgegeven in druk en niet voor digitale uitgaves als luisterboeken en e-books. Deze mogen op vrijwillige basis worden gedeponeerd.

Bron en voor de actuele informatie: www.kbr.be

Aanverwante artikelen

Je boek in de bibliotheek

Je e-book en/of luisterboek in de bibliotheek