Skip to main content

Wat is een colofon?

colofon

Een colofon is meestal te vinden in het begin van een boek, na de titelpagina's. Deze pagina's hebben geen paginanummering.

Na het colofon start de inhoud van een boek.

In het colofon staat aangegeven wie (auteur, illustrator, etc) een bijdrage heeft geleverd die onder het auteursrecht valt en/of wie er verantwoordelijk is voor de inhoud van een boek. Daar hoort ook de naam van de uitgever. Het jaar van uitgave wordt standaard vermeld. Het is ook gebruikelijk om de druk te noemen en aan te geven als het een gewijzigde of herziene druk is. Daarnaast zijn is er natuurlijk veel meer mogelijk.

In een colofon is ook altijd het ISBN en de NUR-code opgenomen.

Het colofon is niet de geschikte plaats om een dankwoord toe te voegen. Het colofon is in de eerste plaats de plek om aan te geven dat er auteursrecht rust op het geheel van de uitgave, maar ook op de delen waaruit die is opgebouwd.

Aan het eind van een colofon is meestal het copyright aangegeven.

Een voorbeeld:

Titel: Het einde komt

┬ę 2024 Piet de Schrijver

Uitgever: Schrijverspunt

http://www. schrijverspunt

Cover gemaakt door: Joep Tomaat

ISBN: 9789462661035

NUR: 334


(witruimte)


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Gerelateerde artikelen:

Je manuscript opmaken als boek in Word