Skip to main content

Opsturen van manuscript

je manuscript

Taalfouten

Zorg ervoor dat het manuscript zo foutloos mogelijk is. Laat het ook lezen door ten minste twee proeflezers, voordat je het laat redigeren.

Herhaling

Herhaal namen, woordroepen of losse woorden niet voortdurend, maar vervang ze door een ander woord of laat ze weg waar dat kan.

Dialogen

  • Hanteer de elda-regel (‘eerst leesteken, dan aanhalingsteken’).
  • Gebruik alleen enkele aanhalingstekens, dat geeft een veel rustiger beeld.
  • Voor een citaat hoort een dubbele punt, geen puntkomma. (Hij zegt: ‘Dat weet ik niet.’)
  • Komt iemand anders aan het woord, begin dan op een nieuwe regel (en laat die inspringen).
  • Wees spaarzaam met ‘zei Jan’ of ‘roept Hans’. Wanneer voor de lezer duidelijk is, wie er aan het woord is, kun je dergelijke toevoegingen achterwege laten.

Werkwoordstijden 

Wees alert op het correcte gebruik van werkwoordstijden. (Dus niet: ‘De tram reed weg en ik zie dat hij erin zat,’ maar ‘De tram rijdt weg en ik zie dat hij erin zit,’ of ‘De tram reed weg en ik zag dat hij erin zat.’)

Interpunctie 

Zie voor de regels omtrent kommagebruik: https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/komma-algemene-regels. Het belangrijkste uitgangspunt is dat een komma geplaatst wordt als er bij het voorlezen een duidelijke pauze hoorbaar is. Hoe langer de zin is, hoe meer behoefte er bestaat aan een rustpunt in de zin, en dus aan een komma.

 Met dank aan Tekstfontein

De laatste tekstcontrole is mogelijk op de volgende wijzen:

  • Je kijkt zelf de tekst nog eens kritisch na op taal- en typefouten. Altijd zinvol, maar het gevaar bestaat dat je een beetje bedrijfsblind bent geworden voor je eigen tekst, daarom..
  • laat je je manuscript lezen door één of meer proeflezers, bij voorkeur met goede kennis van de Nederlandse taal. Zeer aan te raden, omdat het net die toevoeging kan opleveren die zorgt dat je echt helemaal trots kunt zijn op je werk. Maar niet iedereen heeft voldoende kennis in zijn of haar omgeving, daarom...
  • laat je je manuscript redigeren door een vertrouwd tekstbureau. Dit heeft onze voorkeur. Deze mensen hebben ervaring met en kennis van het kritisch beoordelen en verbeteren van teksten. Hieraan zijn echter kosten verbonden.

Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de auteurs zijn of haar manuscript laat lezen door proeflezers. Bijna 10% van de auteurs maakt gebruik van een tekstbureau. Een niet onbelangrijk gedeelte van de auteurs is blijkbaar van mening dat een kritische blik van een derde niet noodzakelijk is. Wij delen die mening niet. Geen gebruik maken van een derde is echt een gemiste kans!

Is het lastig om een geschikt tekstbureau te vinden, probeer dan eens via andere auteurs achter hun ervaringen met een tekstbureau te komen. Kun je geen geschikte proeflezers vinden? Binnen Schrijverspunt, op de Schrijversplek bestaat de mogelijkheid om een oproep voor proeflezers te plaatsen.