Skip to main content

Kunnen kinderen een boek uitgeven?

kinderen boek uitgevenHet zijn niet alleen de volwassenen die goede boeken schrijven. Ook (vrij) jonge kinderen schrijven mooie verhalen. Uitgevers geven de boeken van jonge talenten echter niet vaak uit. De verhalen bevatten te veel fouten, zijn niet mooi afgewerkt, etcetra. Maar ook zij zijn welkom bij Schrijverspunt!

Schrijverspunt kijkt serieus naar alle ingestuurde manuscripten, zowel van jong als oud.

Dus kan een jong talent, wiens of wier verhalen goed geschreven zijn, zich zelf aanmelden bij ons. Of hun ouders natuurlijk.

Voor uitgave van een boek van een minderjarige dient de overeenkomst wel altijd te worden getekend door een volwassen ouder of verzorger!