Skip to main content

LIRA in jouw belang

LIRA in jouw belangSchrijvers, vertalers, freelance journalisten, bewerkers en ondertitelaarsvan scenario’s, toneelstukken, hoorspelen, boeken en andere literaire werken, kunnen zich kosteloos aansluiten of aanmelden bij Stichting Lira. Lira behartigt vervolgens jouw belangen. O.a. spelen ze bijvoorbeeld een rol bij de uitbetaling van leenrecht.

Mensen die in de bibliotheek een boek of tijdschrift lenen, gaan meestal niet later alsnog in een boekenwinkel hetzelfde exemplaar kopen. Ze hebben het immers al gelezen. Hierdoor loopt een auteur inkomsten mis. Deze gederfde inkomsten moeten gecompenseerd worden en mede hiervoor is het leenrechtstelsel ingericht. Je zou ook kunnen zeggen dat bibliotheken de boeken en tijdschriften die ze uitlenen, exploiteren. Bibliotheekbezoekers betalen via hun lidmaatschap immers om boeken te mogen komen lenen.

Sinds 1996 is het wettelijk geregeld dat bibliotheken voor het uitlenen van boeken en tijdschriften een vergoeding moeten betalen. Wetenschappelijke en schoolbibliotheken zijn hiervan uitgezonderd. Deze vergoeding geldt niet alleen voor uitleningen van (literaire) boeken, maar ook voor de uitleningen van tijdschriften, bladmuziek, muziek-cd’s et cetera.

Bibliotheken houden hun uitleningen bij en betalen een vastgesteld bedrag per uitlening.

Behalve schrijvers zijn er ook nog andere rechthebbenden die aanspraak maken op een deel van dit totaalbedrag. Zo hebben uitgevers bijvoorbeeld ook recht op een (kleiner) gedeelte van het geïnde leenrecht, worden er ook periodieken uitgeleend waarvoor journalisten geld ontvangen en krijgen bijvoorbeeld ook de uitgevers van bladmuziek hun deel. Dit geld wordt verdeeld door andere stichtingen dan Lira.

Tien redenen om je aan te sluiten bij Lira:

  1. Extra inkomsten uit collectieve exploitatie van rechten en vergoedingsaanspraken die auteurs niet of nauwelijks zelf kunnen verzilveren.

  2. Collectieve onderhandelingen namens auteurs met uitgevers, producenten en exploitanten, zodat individuele relaties niet verstoord raken.

  3. Informatie en advies via Lira's website, Lira's Bulletin en Lira's medewerkers.

  4. Juridische steun van Stichting Rechtshulp Auteurs bij professionele geschillen. Voor leden van de NVJ: directe bijstand door de juridische dienst van de NVJ.

  5. Toegang tot het Contractenbureau dat scenaristen en toneelschrijvers helpt bij individuele contractonderhandelingen tegen een bescheiden vergoeding.

  6. Toegang tot het P.C. Boutensfonds dat een financiële bijdrage levert bij het opbouwen van een oudedagsvoorziening.

  7. Ondersteuning via Lira's zusterorganisaties bij buitenlandse contacten en contracten, zoals bij tv-drama en toneel.

  8. Hulp en advies bij grootschalige inbreuken zoals het Google Book Project.

  9. Stemrecht bij het benoemen van het Lira-bestuur  op de jaarlijkse vergadering van aangeslotenen.

  10. Het recht om mee te spreken over het gevoerde en nog te voeren Lira-beleid.

Geen reden, wel een prettige bijkomstigheid: aansluiting bij Lira is gratis.

Bron : Lira