Skip to main content

Valkuilen voor je manuscript

valkuilenIeder voltooid manuscript is het waard om gelezen te worden. Daarom is het onze missie om ook minder bekende auteurs een kans te geven.
Wij krijgen regelmatig manuscripten ter beoordeling toegestuurd voor uitgave via een royalty-overeenkomst. Wat geeft je de grootste kans dat je manuscript geaccepteerd wordt, wanneer je voor deze vorm van uitgeven kiest?

 1. Zorg voor een zo goed als foutloos manuscript
  Een manuscript dat veel tik-, spel- of taalfouten bevat, leidt af en zorgt ervoor dat de aandacht van de lezer stokt. Denk dus niet: het gaat om het verhaal en de wijze waarop het op papier staat doet er niet toe, want dat is de kortste weg naar afwijzing.
  Jij mag het misschien niet belangrijk vinden dat zinnen niet vlot lopen of taalkundig niet kloppen, de lezer denkt er vast anders over. Hetzelfde geldt voor leestekens. Jij hebt de tekst geschreven en je weet hoe het gelezen moet worden. Gebruik daarom leestekens goed, want zonder punten en komma's is de tekst voor iemand anders wel heel lastig te lezen en te begrijpen.

 2. Vind je eigen schrijfstijl
  De lijn tussen een mooie schrijfstijl en mooischrijverij is dun.
  Maar wat is een mooie schrijfstijl? Daar kan ik heel kort over zijn: dat is jóuw schrijfstijl. Het kan zijn dat je er even naar moet zoeken. Neem die tijd. Schrijf en herschrijf tot je het gevonden hebt. Het komt de kwaliteit van je manuscript ten goede.
  Sommige auteurs hebben een bombastische manier van vertellen. Dat is hun natuurlijke stijl. Daar kun je fan van zijn, maar als je die schrijfstijl probeert te kopiëren, komt dit al snel gekunsteld over.
  Wanneer je schrijft om de lezer te imponeren, dan doorziet de lezer dat onmiddellijk. Gebruik geen mooie woorden die niet bij je passen, enkel om indruk te maken. Probeer niet met ingewikkelde zinsconstructies of met bombastische volzinnen professioneel over te komen, want je bereikt een tegengesteld effect. Kies geen woorden waarvan je denkt dat anderen ze mooi vinden.
  De boodschap is nu wel duidelijk: Schrijf voor jezelf en niet voor een ander. Daar doe jij jezelf en die ander een groot plezier mee.

 3. Zorg voor een goede layout
  Layout is de vorm waarin het verhaal gegoten is. Dit is doorslaggevend voor een goede leeservaring. Via de layout geef je de lezer zichtbare aanwijzingen hoe het verhaal gelezen moet worden.
  Onder layout wordt verstaan het gebruik van witregels en leestekens, opmaak van alinea’s en syntax van dialogen en dialoogzinnen. Op internet zijn vele goede artikelen over een juist gebruik te vinden.

  De meest voorkomende fouten:
 • Overdadig of onjuist gebruik van witregels
  Een witregel is een lege regel tussen twee paragrafen.
  Om teksten vanaf een scherm te lezen, is het zeer prettig om tussen grote lappen tekst witregels te plaatsen zodat het geheel leesbaarder en/of overzichtelijker wordt, maar in boekvorm dient een witregel enkel als een zichtbare aanwijzing dat er een verspringing is in tijd of plaats.
  Een overdadig of onjuist gebruik van witregels levert een warrige bladspiegel (de indeling van een pagina) op en leidt de lezer af van het verhaal.
  Tip: Gebruik een kleiner formaat dan A4 om je manuscript te schrijven. Zo voorkom je oneigenlijk gebruik van witregels.

 • Onjuiste syntax dialoogzinnen
  Een dialoog is een conversatie tussen twee of meer personen. De afzonderlijke zinnen die binnen zo’n dialoog worden uitgesproken, heet een dialoogzin.
  Enkel werkelijk uitgesproken zinnen worden tussen aanhalingstekens gezet. Zinnen die in gedachten worden uitgesproken krijgen geen aanhalingstekens.
  Er bestaan geen vaste regels voor het gebruik van dubbele of enkele aanhalingstekens en komma’s in dialoogzinnen, maar wel zijn er algemene, ingeburgerde richtlijnen. Het gebruik van enkele aanhalingstekens wordt overigens binnen het Nederlandstalig gebied als standaard gezien.
  Welk systeem je voor dialoogzinnen ook kiest: wees consequent!
  Let erop dat dialoogzinnen altijd in de tegenwoordige tijd staan, ook al is het verhaal in de verleden tijd geschreven.

 • Onjuiste syntax dialogen
  Via ‘n juiste vormgeving van dialogen geef je de lezer een grafische aanwijzing wie er aan het woord is. Voorkom dat de lezer daarover moet nadenken.
  Een dialoog begint op een nieuwe regel. Idem wanneer iemand anders het woord neemt.
  Zolang een en dezelfde persoon spreekt, staat de tekst in één alinea. Ook als de dialoog door een actie of handeling onderbroken wordt en diezelfde persoon daarna zijn/haar dialoog weer voortzet. Zet je zo’n vervolgzin op een nieuwe alinea, dan is dit een visuele aanwijzing voor de lezer dat de conversatie overgenomen wordt door iemand anders, wat niet het geval is.

Als laatste tip: Met een tekst die je zelf hebt geschreven, raak je (te) snel vertrouwd waardoor je over tik-, spel- of taalfouten heen leest. Daarom is het verstandig om vóór het insturen je manuscript eerst te laten lezen door minimaal twee taalvaardige mensen in je omgeving en luister naar hun feedback. Zo voorkom je dat je manuscript wordt afgewezen louter op grond van taalkundige onnauwkeurigheden.

Bij het uitgeven van je manuscript via een royalty-overeenkomst loop jij als auteur geen financieel risico, wij als uitgever wel. Wij investeren tijd en geld in je boek, maar tekstredactie valt daarbuiten. Die kosten zijn te hoog om in een onbekende naam te steken. Hard, maar waar. Dus zorg ervoor dat je manuscript tiptop in orde is, voordat wij het onder ogen krijgen.

Ik wens je veel schrijfplezier.