• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1045 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Anneke

"Verdorie! Echt nu?" Mijn trillende vingers krijgen het niet voor elkaar om de autosleutel in het slot te steken. Ik moet doen alsof alles normaal is en die auto starten. "Kom op An, je kan het!"
Als ik mijn trillende hand met mijn andere hand vasthoud lukt het. De auto start en ik rijd weg, onze straat uit. Zonder het te zien, weet ik dat Viktor mij door het keukenraam nakijkt.
Op een parkeerplaats bij de supermarkt zet ik de auto even neer om bij te komen.
Volgens mij heeft Viktor niets gemerkt. Waarom ook, hij heeft geen idee!
Ik heb het hem nooit durven vertellen. Hij was in staat geweest om haar op te sporen en contact te leggen om ons te verzoenen.

Het moet haar wel zijn, op die foto. Onze laatste ontmoeting, lang geleden, liep uit op een enorme ruzie. Daarna heb ik elk contact verbroken. Dat ze nu door de politie wordt gezocht, verbaast mij niet. Ze was altijd al de brutaalste van ons beiden. En liegen dat het gedrukt staat, dat kan ze ook. Ik niet.
Toen ik Viktor leerde kennen, heb ik haar bestaan wel voor hem verzwegen. Mijn ouders waren toen al overleden en konden toch niets meer verraden. Maar dat is natuurlijk nog geen liegen.
Nu Viktor de laatste tijd meer drinkt dan goed voor hem is, vertrouw ik hem al helemaal geen geheim meer toe. Ik snap hem wel, hij heeft het moeilijk, maar zijn zelfmedelijden stoot mij af.
Juist van hem had ik meer verwacht. Zijn verdriet dat hij geen kinderen kan verwekken, droeg hij met waarde. Ook mijn afwijzing daarna heeft hij geaccepteerd. Ik weet het, hem af te wijzen is gemeen van mij. Hij kan er niets aan doen, maar in bed verdraag hem nauwelijks meer, in zijn huidige staat al helemaal niet.
Als hij weer grip op zichzelf krijgt en werk gaat zoeken, wie weet, misschien komt het dan nog wel weer een keer goed.

Met een schok merk ik, dat het trillen is gestopt en ik al veel te lang op mijn parkeerplek sta. Mijn afspraak! Ik start de auto en rijd naar kantoor.
Wanneer ik naar binnen loop en enkele collega´s begroet, zie ik dat Steven mij spottend aankijkt.
"Hé, hoor jij niet op het politiebureau te zitten?" vraag hij met een grote grijns. Ik mag hem niet. Hij heeft al een paar keer over Henk en Mia zitten roddelen. Achter hun rug om, natuurlijk. Zonder wat te zeggen loop ik hem voorbij. Opgelucht sluit ik de deur van mijn bureau en leun er zachtjes tegenaan.
"Niemand weet iets!" Als een soort mantra prevel ik de woorden zachtjes voor mij uit.

Een klop op de deur haalt mij terug naar de realiteit. Het is Henk, mijn baas en tevens goede vriend.
"Anneke, de politie wil met je spreken. Ik heb ze al verteld, dat ik er van overtuigd ben, dat jij niet de persoon bent die ze zoeken. Zeg mij alsjeblieft dat ik gelijk heb."
Ik haal diep adem.
"Nee Henk, die persoon ben ik zeer beslist niet! Er is hier absoluut sprake van een vergissing of persoonsverwisseling. Dank je wel voor je vertrouwen, dat waardeer ik meer dan je kan weten. Laat de politie maar binnen, ik praat met ze."
Henk glimlacht opgelucht naar mij en draait zich om naar de gang.
"Gaat u maar naar binnen. Als ik verder nog van dienst kan zijn, dan weet u mij te vinden."
Een man en vrouw in uniform stappen mijn bureau binnen en Henk sluit de deur.
"Gaat u zitten," zeg ik rustig.
"Kan ik u koffie aanbieden?"
"Nee, dank u. Wij blijven niet lang. Als u het goed vindt, kom ik maar meteen ter zake. Zoals u ongetwijfeld weet, zijn wij op zoek naar de vrouw op deze foto."

De vrouwelijke agent heeft kennelijk de leiding van het gesprek en toont de foto, die gisteren avond op TV is vertoond. Viktor had gelijk, ze lijkt sprekend op mij.
"Bent u deze persoon?"
Onderzoekend kijken de agenten mij aan.
"Nee, dat ben ik niet," zeg ik met vaste stem en kijk hen recht in de ogen. Dit kan ik, omdat het de waarheid is.
"Waar was u op 19 augustus jongstleden, in de middag rond een uur of vier?"
Daar hoef ik niet eens over na te denken.
"Hier, op kantoor. En er zijn genoeg mensen die dit kunnen bevestigen, waaronder mijn baas Henk, degene die u zojuist binnen heeft gelaten."
De agenten knikken.
"Dat hebben wij uiteraard nagevraagd en inderdaad bevestigd gekregen. Toch moeten wij u zelf deze vraag ook stellen. Heeft u enig idee wie deze persoon op de foto wel zou kunnen zijn? U lijkt sprekend op elkaar. Zou het een familielid kunnen zijn?"
Ik besluit de waarheid te vertellen. Als ze het nog niet weten, komen ze er binnenkort toch wel achter.
"Het zou mijn zus kunnen zijn. Ik heb geen contact meer met haar gehad sinds onze laatste ruzie zo'n tien jaar geleden, en ik heb geen idee waar ze is. Wat heeft ze gedaan?"
"Alles wat we kunnen zeggen is dat het een gewapende overval was. Meer informatie mogen we niet geven vanwege het lopende onderzoek."
"Dat begrijp ik. Wat vreselijk!"
"Kunt u ons iets meer zeggen over uw zus en uw relatie met haar?"

Ik vertel ze alles wat ik weet, behalve mijn vermoedens. Laat ze dat zelf maar uitzoeken, ik wil er niets mee te maken hebben, of met haar.
Als ik klaar ben met vertellen, staan ze op.
"Goed, dan zullen we u niet langer storen. Maar we willen u vragen om u tot nader order beschikbaar te houden voor het verdere onderzoek. En mocht uw zus contact met opnemen, laat het ons dan weten."
"Natuurlijk. U weet waar u me kunt bereiken. Dit zijn de telefoonnummers waarop ik gebeld kan worden."
We wisselen onze visitekaartjes uit. Dan schudden ze mijn hand en gaan weg.

Mijn lichaam begint hevig te trillen en ik sta op het punt om mijn niettang, die op mijn bureau ligt, tegen de muur te gooien.
"Ik haat je!"
Plotseling ben ik mij bewust, dat ik die woorden hardop uitspreek.
Hopelijk heeft niemand ze gehoord.
Met moeite krijg ik weer grip op mezelf en pak het dossier van de firma Bos&Co. Ik probeer me op het werk te concentreren.

Als ik tegen de avond weer naar huis ga, ben ik uitgeput. Het gesprek met de klant is gelukkig goed gegaan en we hebben de opdracht binnen. Steven heb ik de hele dag zo veel mogelijk kunnen ontwijken. Toen ik tijdens de lunch bij de rest aan tafel ging zitten, stopte het gesprek even, niemand keek mij aan, maar ze durfden de politiefoto ook niet ter sprake te brengen. Zelf heb ik gewoon gedaan alsof er niets aan de hand was.

Wanneer ik binnenkom, zit Viktor op de bank en kijkt op van zijn laptop.
"Hoi, hoe was je dag?"
"Vermoeiend, maar de opdracht is binnen."
Ik vertel hem niet dat ik bezoek van de politie heb gehad. Dat roept alleen maar meer vragen op en daar ben ik nu te moe voor.
"Gefeliciteerd! Ik ben trots op je."
Verrast kijk ik hem aan.
"Dank je. Dat heb ik lang niet gehoord."
"Wil je eten? Ik heb vandaag gekookt."
Ik voel mij een beetje ontroerd. Hij heeft toch ook wel zijn goede momenten.

Natuurlijk had ik het met hem te doen, toen zijn gehoor verslechterde. Het was voor ons beiden een moeilijke tijd. Emotioneel voor hem, vermoeiend voor mij. Steeds maar weer herhalen, uitleggen, hem bij gesprekken betrekken. De laatste tijd hebben we niet veel sociale contacten meer over, Viktor wil niet meer mee omdat hij weinig verstaat. En als ik al eens een keer uitga, dan blijft hij liever thuis. Zijn zelfisolatie doet onze relatie niet goed. Maar hij heeft wel een goed hart.

In de keuken ruikt het goed. Viktor heeft zichzelf overtroffen. Boeuf Stroganoff, mijn favoriete gerecht.
"Waar heb ik dit aan verdiend?" vraag ik verbaasd, terwijl ik aan de gedekte tafel ga zitten.
"Vanmorgen realiseerde ik mij, dat ik je al lang niet meer heb verwend. Daarom vond ik dat het wel weer een keer mocht."
Dit heb ik niet zien aankomen.
"Ik ga nog even naar de badkamer en kom zo terug."
Ik wil niet dat Viktor mijn tranen ziet.

Als ik weer gekalmeerd ben, keer ik terug naar de keuken en Viktor doet het eten op de borden. Op tafel staan nu ook een brandende kaars en twee gevulde glazen wijn. Het rood van de wijn schittert in het kaarslicht.
Hoe lang is het geleden dat we zo romantisch met z´n tweëen aan tafel zaten?
We eten zwijgend. Dan verstoort het harde geluid van de deurbel de stilte. Vragend kijken we elkaar aan. Viktor schudt zijn hoofd en trekt zijn schouders op. Ik sta op en loop naar de deur. Als ik open doe wijk ik met een schok terug.

"Hallo zus! Mag ik even binnenkomen?"

 

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Anneke"

© Renee Iseli - Smits
26.02.21
Feedback:
Spannend. Verrassend einde.
 • Waardering
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: