Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

383 Hits

Publicatie op:
Blinde Maupie
Vindt u ook niet?’ vraagt een vrouw die wil dat ik zie wat zij gezien wil hebben. Ze ziet er make-up-onvriendelijk uit.
Met isolatietape bevestigt ze een zelfgemaakt bordje aan een lantaarnpaal: Het komt goed.
Als je met een hoofdletter kon spreken dan had ze dat gedaan: ‘Hij zal ervoor zorgen. Gelooft u, of bent u een ongelovige?’
Bij het woord ‘ongelovige’ gaan mijn nekharen overeind staan. In de ogen van bepaalde fanatieke bevolkingsgroepen moet dat je de kop kosten. Verder laat ik het hierbij.
‘Ik geloof in het goede,’ zeg ik.
‘Dan zijn we het eens, zegt ze.
‘Blinde Maupie.’
‘Wat bedoelt u daar nou mee?’
‘Eerst zien en dan geloven.’
‘Maar dan is het geen geloof meer!’
‘Halleluja!’

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Blinde Maupie"