Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

151 Hits

Publicatie op:
De afgevaardigde

Wat een geluk dat zijn broer Albert advocaat was. Anders had Fred zijn biologische winkel, in een zijstraat van de Grote Markt, moeten sluiten. De nieuwe eigenaar van het voormalige pakhuis, waarvan de winkel de begane grond besloeg, was meteen met een forse huurverhoging gekomen. Die had zijn broer mooi omlaag gekregen. Gratis, want Fred kon geen advocaat betalen. 

Was deze broederlijke hulp altijd zo vanzelfsprekend geweest? De broers hadden ieder hun eigen vriendenkring en netwerk. Ze waren lid van verschillende verenigingen. Albert kwam nooit bij Fred in de winkel en Fred kwam nooit eens koffiedrinken op Albert's advocatenkantoor, hoewel dat aan de overkant van de Grote Markt lag. Zelfs op verjaardagen en begrafenissen bleef het bij een kort knikje.

Albert en Fred scheelden acht jaar. Toen de oudste naar meisjes begon te kijken, zat de jongste net op de lagere school. Op zijn achttiende vertrok Albert naar Amsterdam om rechten te studeren. Dat hij voor ieder tentamen wist te slagen, was een wonder, want hij slaagde vooral in het studentenleven. Fred was als tiener al bezig met zaken als milieu, klimaat, een betere wereld. Hij werd vrijwilliger in een biologisch winkeltje, dat hij na verloop van tijd kon overnemen. Door de trouwe klantenkring verdiende hij net genoeg om te kunnen blijven draaien. Albert had op zijn 33ste zijn eigen advocatenkantoor. 

Nu, dertig jaar later, veranderde er iets. Fred merkte dat een nieuwe, grotere groep mensen belangstelling kreeg voor biologische produkten. Hij zette een advertentie in het stadsblad, met als titel: Biologisch eten is normaal! En dan een rij aanbiedingen, met als onderschrift: Rechtstreeks van het land, authentieker krijgt u het niet! Ook zorgde hij dat zijn winkel er netjes uitzag. Het werkte. Mensen die anders nooit bij hem kochten, deden dit nu wel. Zelfs zijn schoonzuster Gemma in haar grote Volvo SUV. Ze kwam voortaan iedere week. 

Fred ging verbouwen. Voor de herinrichting ging hij een weekend dicht. Die zaterdagmorgen zag hij een Jaguar voor zijn winkel staan. Een I-PACE met electrische aandrijving. Albert reed al jaren Jaguar, maar had electrisch rijden altijd afgewezen.
In het keukentje achterin de winkel, trof Fred zijn broer inderdaad aan, lezend in een biologisch magazine.
“Ha broertje,” riep Albert joviaal. “Ik denk dat je hulptroepen kunt gebruiken. De hele familie is druk, dus ik heb besloten mijzelf af te vaardigen. Verdraaid mooie winkel heb je, Gemma is erg enthousiast.”
“Nou, dank je wel,” mompelde Fred beduusd. “Koffie?”
“Heb ik al op,” zei Albert. “Vertel me maar wat ik doen kan.”

De stap die de oudste broer had gezet, was oprecht. Fred voelde dat ze meer op één lijn zaten, meer respect voor elkaar hadden gekregen. Wat Albert altijd 'alternatief en idealistisch' had genoemd, was gangbaar geworden. De rest van de dag richtten ze de winkel in. Ze werkten samen alsof ze nooit anders hadden gedaan. Broers dat ze waren!

Rob den Boer


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De afgevaardigde"