Voor schrijvers, door schrijvers

Kort verhaal

Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 

192 Hits

Publicatie op:
De goddelijke slager.
De goddelijke slager.

Uit waargebeurde verhalen.

Juf Nijdam was de schooldag begonnen met gebed. Tussen mijn oogwimpers door keek ik naar buiten. Mijn gedachten gingen terug naar gisteren. Mijn buurmeisje Maya vertelde me, dat er bij slagerij Dengerink een beer was ontsnapt. Ik schrok mij wezenloos. Op mijn vraag of een bruine beer niet gevaarlijk kon zijn, moest Maya hard lachen. “Nee man, een beer is ook een mannetjes varken.” Wat voelde ik mij onnozel. Bij het woord amen, opende iedereen in de klas weer de ogen. We gingen zingen. Op het bord had de juf een nieuw gezang geschreven. Elke week moesten we een christelijk lied uit ons hoofd leren, omdat we geen liedboeken hadden. Deze keer werd het gezang 202 met als titel “Wat vlied' of bezwijk, getrouw is mijn God”. Juf ging voorzingen en wij volgden haar. Na het nieuwe lied werden de bekende liederen uit het hoofd gezongen. “Nu jongens en meisjes” aldus juf Nijdam ”zingen we gezang 93, jullie allemaal wel bekend.” “Ere zij aan God de vader.”

“Eén twee drie” telde juf.

“Ere zij aan God de vader” klonk het uit 44 keeltjes en ik daar nog eens bovenuit, want ik vond het een mooi lied.” Ere zij aan God, de Zoon. Eer de Heil'gen Geest, de Trooster. Dengerink zit op zijn troon.

Ik dacht: “Verrek, daar heb je de slager Dengerink alweer. Hij wordt zelfs in een gezang bezongen. Wat voor relatie zou hij met God hebben, dat hij op een troon mag zitten?”

Na schooltijd vroeg juf mij even te blijven." Jan" zei ze,"ik hoorde je zingen Dengerink zit op zijn troon. Waarom zong je dat?” ”Zo is de tekst van het liedje toch, juf?” was mijn antwoord. Juf begreep meteen mijn foutje en begon hartelijk te lachen. “De tekst is niet Dengerink zit op zijn troon, maar Den Drie-een'ge in zijn troon.

Terwijl ik langs de Wold Aa naar huis liep, was er voor mij een klein raadseltje opgelost. De slager zat niet meer op zijn goddelijke troon. Dengerink was weer een gewone slager.

Op de foto 5e klas van de Beatrixschool te Meppel. Juf Nijdam rechts en onderste rij in het wit gekleed ben ik. PS. Klassen van 40 á 50 leerlingen waren in die tijd heel gewoon.


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "De goddelijke slager."