• Kort verhaal
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  411 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1045 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Een Roemeen
 
Het verschil tussen ons was groot. Zeker in de jaren negentig. Ze was lang, struis, blozend en Hollands. Met de kenmerkende naïviteit van een welgesteld jong, westers meisje.
'De wereld ga ik redden, Gaby,' lachte ze, springend in het glinsterende zeewater.
Haar huid gebronsd van het zonnebaden.
In Boekarest, op vakantie. Het idee. Ik, een Roemeen, had nooit van een vakantie genoten.
Ons land was net uit een crisissituatie gekomen, de dictator Ceauşescu was geliquideerd na een opstand.
Een gewone burger kende geen rijkdom in Roemenië, of luxe vakanties.
Mijn broer Andrei stierf tijdens de opstand, twee jaar terug.
Daarna werd mijn mamă snel oud en ziek. Ik was haar enig overgebleven zoon.
'Jij moet leven voor twee nu, Gaby.'
Ze liet het me haar beloven, vlak voor haar dood een paar maanden later.

Verliefd was ik niet op Agatha. Ik vond haar niet eens aantrekkelijk, hooguit sympathiek. Het was haar overredingskracht, de bewonderende blikken, die mijn ego streelden, samen met de belofte aan mijn moeder, die mij deden zwichten.
'Kom met mij mee naar Holland. We zullen trouwen daar, en je gaat vast en zeker doorbreken met je mooie gitaarmuziek.'
Met haar lichte ogen, die me deden denken aan verdwaalde vissen in een grote vissenkom, staarde ze me hoopvol aan.
Al legde ik dan niet de adoratie aan de dag die een verliefd man zou doen, het weerhield Agatha er ondanks dat niet van om toch van mij te houden. Ze hield van mij voor twee.
Een nieuwe kans in Holland, dat rijke land met de grauwe polders, een beter leven krijgen dan mijn vader en vóór hem zijn vader.
Ik liet de ruwe huid van mijn hand langs de snaren van mijn oude gitaar glijden.
Waarom ook niet? In Roemenië was er niets meer dat mij vooruit zou brengen, niets om nog voor te blijven, niets om in te geloven.
We reisden af naar Agatha's geboortedorp in Noord-Holland.
Haar vader was een oude gewiekste zakenman, gepokt en gemazeld door het leven, hij miste de naïeve jeugdigheid van zijn dochter.
'Een Roemeen, huh?' sprak hij, een haal nemend van zijn Havana sigaar, niet bepaald onder de indruk van mijn voorkomen.
Hij keek niet naar mijn zwarte ogen, mijn donkere krulletjes, de zwoele blik, noch hoorde hij mijn romantische stem met het schattige accent, zoals Agatha deed. Hij was jaloers en wilde zijn dochter niet delen met een domme Roemeen.
'Ik heb jou wel door. Jij bent een profiteur,' zei hij, toen zijn dochter even wat te drinken haalde.
'Maar wees gerust, je zult niets zien van haar erfenis.' Hij sloeg zijn benen over elkaar, de blote magere knieën maakten een knakkend geluid.
Hij liet Agatha niets merken van zijn aversie, hij kende zijn dochter te goed, hij had haar al die jaren gevoed en verwend, genoeg om te weten dat niets haar nu nog van gedachten zou doen veranderen. Ze had haar zinnen gezet op mij. Ze moest me hebben, ze zou mij hebben.
En ze verwachtte mijn kind.
Een zoon zou het zijn, dat wist ze zeker.
'Jij wordt huisman,' zei ze. Ik trok mijn wenkbrauwen op.
'Huisman? En mijn muziek dan?'
'Dat komt. In de avonden.'
'Wanneer?'
'Snel.'
Agatha en ik bewoonden het huis naast dat van haar rijke vader.
Ze was gelukkig dat haar tată en ik bij haar waren. Gelukkig met het prille leven in haar, dat groeide met de dag. Ik voelde langzaamaan een tevreden genoegzaamheid.
Liefde was het niet, want liefde was een emotie die ik me nimmer had kunnen permitteren. Liefde was een luxe. Verlies had ik leren ondergaan, als een onzichtbare, onafscheidelijke metgezel in een armoedig, uitzichtloos bestaan.
De vader zei het nooit, maar zijn haat bleef, de blik vurig en fel, als een brandende toorts op mijn blote huid.
Hij accepteerde zwijgend mijn aanwezigheid. Zijn liefde voor Agatha dwong hem daartoe.
Maar de haat werd groter, elke keer een beetje meer.
Op een dag was Agatha weg, op controle bij de vroedvrouw, en daar stond hij. Tată. Samen met twee potige Hollandse jongemannen. Eén blonde man, groot en gespierd, en een donkere, eveneens goed gebouwd.
'Gaby, je bent niet meer nodig hier,' zei mijn schoonvader, met zijn vinger voorzichtig langs de stijl van de voordeur strijkend.
Hij deed een pas naar achteren.
De blonde liep op mij toe, de blik grimmig.
'Buitenlandse uitvreters zijn niet gewenst,' zei hij in zijn eigen taal, maar ik verstond het inmiddels.
Daarna sloeg hij me. En nog eens en nog eens. Ik hoorde mijn tanden kraken onder de brute kracht van zijn harde vuist.
Dan viel ik op de grond.
Mijn schoonvader zakte door zijn knieën en bracht zijn mond dicht bij mijn oor.
'Tijd om te vertrekken. Naar daar waar je hoort. Je komt hier niet meer terug. Heb je het begrepen? Je zoon zul je niet kennen, je vrouw zal je vergeten en ze zal ongetwijfeld een waardige partner vinden.'
Ik kreunde, vernederd door pijn en mijn onmacht.
'Een Roemeen op vakantie, huh. Nou ja, je vakantie is nu voorbij.'
Hij stond op, stapte over mij heen zonder nog eens om te kijken.
Ik keek omhoog. Mijn blik viel op de gangmuur. Jezus Christus hing er aan het kruis. Stralend en mooi, badend in het zonlicht. Alle pijn, alle ontberingen, nu ging dit alles zomaar eindigen, samen met dit schrale leven op aarde. Vreemd, dit einde paste mij. Het einde dat mij wachtte, het zwaard dat altijd al dreigend boven mij hing.
Een betere wereld wachtte op mij, al was het dan niet hier. Een andere wereld waar liefde geen luxe meer was, naar daar waar zij oneindig was en onvoorwaardelijk.
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Een Roemeen"

© Nicole Schilder
31.10.20
Feedback:
Wat een prachtig verhaal Nicole! Heb je dit helemaal verzonnen of schrijf je over iemand die je kent? Het is haast te mooi om bedacht te zijn :)
 • Waardering
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Nicole Schilder 31.10.20
  Hi Janneke,
  Dit heb ik zelf bedacht met een beetje sturing van 'boven. ' dank voor je reactie:-)
31.10.20
Feedback:
Indrukwekkend Nicole!
 • Waardering
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
31.10.20
Feedback:
Heel mooi.
 • Waardering
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
30.10.20
Feedback:
Sterk geschreven!
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: