Schrijfwedstrijd Beachclub Valentijn

 • Beachclub Valentijn 2022Het thema van de verhalenwedstrijd 2023 is: Beachclub Valentijn. Omdat het die dat Wereld Cocktail Dag is, lijkt ons dat een leuke uitdaging. Romantische belevenissen op en bij het strand, met een Mocktail of Cocktail in je hand; daar kunnen de mooiste verhalen voor bedacht worden! Beachclub Valentijn is gender neutraal, dus LHBTIQ+ verhalen zijn welkom! We wijzen wel op respect, geen schuttingwoorden en geen discriminatie.
 • Deelnemende verhalen bevatten tussen de 1.500 en de 5.000 woorden. De titel en het pseudoniem tellen mee met dit woordenaantal.
 • Een eenmaal ingestuurd verhaal is definitief. Verhalen dienen vooraf goed nagekeken te worden op spelling, grammatica en interpunctie. Dan kan nadien niet alsnog gewijzigd worden.
 • Ieder verhaal moet voorzien zijn van een onherkenbaar pseudoniem. Je eigen naam vertalen is dus niet toegestaan. Ook mag het pseudoniem niet lijken op je eigen naam. Als eerste schrijf je je pseudoniem en daaronder de titel van je verhaal.
 • De titel van je verhaal mag niet gelijk zijn aan het thema.
 • Het is niet toegestaan kop- of voetteksten te gebruiken. Ook zijn cursieve letters is niet toegestaan.
 • Geen inspring gebruiken. Alles links uitlijnen en ook niet centreren.
 • Deelname: 11 euro per ingestuurd verhaal.
 • Bij meerdere verhalen dienen verschillende pseudoniemen bedacht te worden.
 • Het auteursrecht blijft van de deelnemende auteurs.
 • Iedere auteur ontvangt een juryrapport tijdens het Valentijnfeest. Later zal per e-mail het volledige rapport met alle verhalen en commentaren worden verzonden.
 • Het verhaal moet een afgerond romantisch verhaal zijn. Stuur geen fragment van een langer manuscript in.
 • Je inzending mag niet eerder zijn gepubliceerd.
Deadline schrijfwedstrijd: 31-12-2022 23:30
Website waarop verdere informatie te vinden is: http://www.valentijnprijs.nl
Hits: 920