Gorcumse literatuurprijs 2022

De schrijfwedstrijd van 2022 sluit aan bij het actuele landelijke thema water. De Sint-Elisabethsvloed (1472) en het ontstaan van de Waterlinie (1572) worden immers dit jaar herdacht. Het begrip Water, vriend of vijand? kan vanuit diverse invalshoeken gezien worden:
Gorcum 2022Suggesties ter inspiratie
Nederland heeft diverse keren een (bijna) watersnood gekend (1422, 1572, 1953, 1995/1997 en onlangs in 2021 in Limburg.
Een mens kan maar heel kort in leven blijven zonder water.
Water is één van de vier elementen (naast aarde, lucht en vuur)
Zuiver drinkwater is van levensbelang.
Het menselijk lichaam bestaat voor 55/60 procent uit water.
Overal ter wereld zijn watertekorten.
Door klimaatverandering smelten de poolkappen en stijgt de zeespiegel.
Watervervuiling (bv. plastic soep) is een mondiaal probleem.
Waterpret in waterrijk land.
  1. De schrijfopdracht voor de wedstrijd 2022 is: schrijf een gedicht of een verhaal over het thema Water, vriend of vijand
  2. Het thema Gorcum en omgeving komt ieder jaar terug. Het verhaal of gedicht mag ook daarover gaan in relatie tot het gekozen jaarthema. 
  3. Per persoon mag zowel een gedicht als een verhaal ingezonden worden. Stuur het gedicht en het verhaal elk als aparte inzending in. De inzending mag natuurlijk ook alleen een gedicht of alleen een verhaal zijn. 
  4. De inzending mag per persoon bestaan uit één gedicht met maximaal 30 regels of één verhaal van minimaal 400 tot maximaal 1000 woorden.
Inzenden kan tot 24.00 uur 15 juni 2022.
Hits: 83