Voor schrijvers, door schrijvers
1034 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

119 Hits

Publicatie op:
Dubbel betekent niet -zinnig
Gefascineerd door arm en rijk
met als doel arm te voorkómen
zouden zij alsnog ten onder gaan
 
Hoe kunnen armen toch vóórkomen
Klaarblijkelijk reiken sociale armen
tóch niet ieders bestaan
 
Risico op wanbeleid door
hen die nooit hebben ondergáán
en álle doelen hebben gemist
 
Vraag ik eerlijk:
Hoe zou je het zelf vinden
wanneer je óveral achter het net vist?

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Dubbel betekent niet -zinnig"