Voor schrijvers, door schrijvers
1034 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

108 Hits

Publicatie op:
Het gezicht van de liefde
Zowel hihat als bassdrum
hebben een constant ritme
 
Net als de liefde en haar hartslag

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Het gezicht van de liefde"