Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

54 Hits

Publicatie op:

Op zoek naar schrijfwedstrijden?

Mijn dood
                                                               Mijn dood
 
Mijn lichaam ligt mager in bed, liggend
Ik ben ziek en heb het gevoel dat het mijn laatste dagen zijn
Een geest in de kamer achter volgt me
Ik zie hem langzaam naar me toe komen
Ik kan niet ademen
De ademhaling stopten keert dan terug
Mijn hart klopt
Mijn ogen staken naar het plafond, naar boven kijkend
Mijn mond is droog , ik wil wat water
Ik kan niet bewegen 
Ik wist dat de engel des doods kwam om mijn ziel te grijpen
Zwartheid, withheid, witheid, zwartheid
Snelle, snelle inademing
Mijn ademhaling stopte en ik ben stief
 
Noot van de schrijver: Ik ontvang graag feedback

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Mijn dood"

© MOHAMAD Naiel Baker