Voor schrijvers, door schrijvers
1034 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

29 Hits

Publicatie op:

Op zoek naar schrijfwedstrijden?

Moeder

Mijn gestolde, witte tranen 

Vallen in de koude zee

zij die het zien gebeuren weten niet

waarnaartoe te gaan


Ik probeer mij te herstellen

Met al ik in mij heb

Vermoeid en buiten adem

Mijn groene longen verschroeid


Ik houd het zeer niet buiten

Het tij keren lukt maar zoveel keer

Ik zie jullie staan en kijken

Straks ben ik niet meer

 
PS: Ik ontvang graag feedback

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Moeder"

04.05.21
Feedback:
Mooi ... over een bekende moeder. Dat had ik niet meteen door, maar uiteindelijk wel.
  • Schrijfkwaliteit
    5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig