Voor schrijvers, door schrijvers

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

26 Hits

Publicatie op:

Op zoek naar schrijfwedstrijden?

STA STIL
STA STIL
 
Vandaag sta ik stil bij alle slachtoffers van oorlog, haat en geweld
 
Levens die afbraken omdat een ander hen het leven niet gunde
Joden, zigeuners, anders denkenden, politieke tegenstanders, homoseksuelen,
Jehova’s getuigen, zieken, gehandicapten en vele anderen
 
Levens die nooit tot volle wasdom mochten komen
Ongeborenen, die samen met hun moeder vielen
Pasgeborenen die het levenslicht zo kort maar mochten aanschouwen
Kinderen die onschuldig de dood in de ogen keken en veel te jong stierven
 
Levens die abrupt hun eind vonden, onverwachts door geweld
Gewone burgers, zoals jij en ik, die niet meer konden en stierven
In bed, op straat, op de kille koude grond
 
Levens die zichzelf opofferden voor jouw en mijn vrijheid
Soldaten uit verre landen en soldaten van dichtbij
Mensen die in verzet kwamen en bewogen om stil te vallen
 
Stil te vallen om nooit meer op te staan
Stil te vallen voor jou
Eeuwig stil te zijn voor jouw vrijheid
 
4 Mei .....sta ik stil
 
PS: Ik ontvang graag feedback

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "STA STIL"