SCHRIJFACTIVITEIT: PROEFSTUK

Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.

Klik voor meer schrijfactiviteiten in het menu op SCHRIJFACTIVITEITEN.

Geboren voor seks part four

Publicatie: | Jane Doo
Beste lezers. 
Er is een mijlpaal bereikt. Meer dan duizend lezers hebben het eerste deel van Geboren voor seks gelezen. Vanwege het succes heb ik het voornemen het hele boek via schrijverspunt uit te geven en voor u, trouwe lezer voor een sterk gereduceerde prijs aan te bieden. 
Maar nu eerst als dank nog een gedeelte van het boek gratis en voor niets. Veel plezier ermee. Met vriendelijke groet. Jane Doo
 
 
 
Irene had te vaak meisjes van haar leeftijd het ziekenhuis binnen gebracht zien worden omdat ze waren verkracht en daarna ernstig waren mishandeld. Sommigen waren verslaafd aan drugs of in de macht van een loverboy. Tot nu toe was Amanda dat allemaal bespaard gebleven. Ze had geluk gehad.
Ondanks alles wat ze had gedaan en meegemaakt had dat niet geleid tot onherstelbare schade. Irene realiseerde zich dat haar plan het enige was wat Amanda nog kon redden. Als dit ook mislukte was de kans groot dat het meisje als menselijk afval in de goot terecht zou komen met alle gevolgen van dien. Dat wilde Irene ten kosten van alles voorkomen.
'We zijn er. '
Ze minderde vaart en reed een hobbelig pad op. Na een paar minuten stopte ze en sprong uit de auto. In het felle licht van de koplampen zag Amanda dat ze een groot houten hek opende.
Even overwoog ze eruit te springen en weg te rennen maar haar gezonde verstand waarschuwde haar dat niet te doen. Ze had geen idee waar ze was en bovendien was het al laat. De kans dat ze zou verdwalen was levensgroot.
Irene stapte in en reed een tiental meters verder waar het zich weer herhaalde.
In het donker zag Amanda de scherpe omtrekken van een aantal lage schuren en een groot huis.
Irene stopte op een binnenplaats en stapte met een zucht uit.
Ze liep om de auto heen en opende de deur.'Kom er maar uit, we zijn er. '
Amanda klikte de gordel los en stapte uit.
Irene pakte haar bij de arm en trok de tegenstribbelende Amanda met zich mee.
Ze diepte een sleutelbos uit haar jaszak en opende de deur.
Een doordringende geur van dieren uitwerpselen, hooi en stro kwam haar tegemoet.
Irene knipte een lamp aan. Amanda keek met knipperende ogen om zich heen.
Achter afscheidingen verdrongen zich een tiental varkens. Ze duwden hun snuiten tussen de houten planken door en knorden luid.
'Ga zitten, 'beval Irene. Ze raapte een touw van de grond en bond het ene uiteinde snel om de voeten van Amanda heen. Toen trok ze het door naar haar handen en vervolgens aan een paal.
Tevreden stond ze op en bekeek haar werk.
'Zo, nu kun je niet masturberen. Dit houd je net zo lang vol, tot je van je verslaving af bent, Amanda.'
Ze liep naar de deur en keerde zich om. 'Bedenk dat het voor je eigen bestwil is, meisje. Later ben je me er dankbaar voor. Morgen neem ik contact op met je moeder en laat haar een opname formulier ondertekenen. '
Een slimme glimlach krulde haar lippen.'Dit is de enige manier om jou te helpen. '
De deur klapte achter haar dicht. Tien minuten later kwam ze terug met een schaal met broodjes en een fles water.
Ze knielde bij Amanda neer en maakte een hand los
'Zo, nu heb je een hand vrij om te eten en te drinken. Je hebt genoeg speling om te gaan liggen op het stro. '
Kreunend kwam ze omhoog, zette haar handen in de rug en rekte zich uit.
'Tot morgen, Amanda. Slaap lekker. '
Amanda zat op de grond. Haar tong schoot naar buiten en likte langs haar lippen.
'Vond je het lekker, je hand in mijn kut, 'vroeg ze zacht.' Mijn sappen liepen tussen jouw vingers door. Maak me los, dan doe ik het ook voor jou. '
Irene draaide haar hoofd,'Dat lukt je niet meer, Amanda. Je kan erg overtuigend zijn en dat is ook de reden dat je hier bent, en niet in een ziekenhuis. '
'Weet je zeker dat je het niet wil. Ik zie aan je ogen dat je naar me verlangd. '
Irene sloeg haar handen voor haar oren en haastte zich weg.
Koele avondlucht sloeg haar tegemoet en ze haalde diep adem.
Zweet stond op haar voorhoofd. Amanda moest tegen zichzelf worden beschermd, daar was ze heilig van overtuigd.
Ze balde haar vuisten. Amanda had gelijk gehad. Op het moment dat haar vingers bij haar naar binnen drongen had ze ook een ogenblik van triomf gevoeld en verlangde ze ernaar het meisje naar een hoogtepunt te brengen. Op een of andere manier slaagde Amanda erin bij iedereen een toestand op te roepen waar je geen weerstand aan kon bieden. Ze was een seksueel roofdier die aan één kleine aarzeling genoeg had om je in haar netten te lokken.
Irene gooide de staldeur dicht en beet op haar lippen. Hoezeer het haar ook tegenstond het meisje achter te laten. Het was het enige verstandige...
Ze liep het woonhuis binnen en sloot de deur achter zich. Jack, de labrador hief zijn zware kop op en gaapte. Het was stil maar in de gang hoorde ze zware bassen van de bovenverdieping af komen. Hoofdschuddend opende ze de koelkast en trok er een magnetron maaltijd uit, Irene zette de timer op vijf minuten, liep de trap op en bonsde op twee deuren.
'Wat is er? '
Irene stak haar hoofd om de hoek. Lisette sloeg haar ogen op van het boek en keek op de klok.'Je bent laat thuis. '
Ze lag op bed met een koptelefoon op haar hoofd.
'Kom even naar beneden en neem Thomas ook mee. Ik moet iets met jullie doorspreken. '
Beneden tingelde de magnetron.
Irene zat aan tafel met een dampende maaltijd voor haar toen haar zoon en dochter de keuken in kwamen en bij haar gingen zitten.
'Voor de dag ermee, mams, 'zei Lisette. 'Het grote nieuws. '
'Ik had net het gitaar akkoord in mijn vingers. 'klaagde Thomas.'Hoop maar dat het de moeite waard is. '
Irene zuchtte en legde haar vork neer.
'We hebben een gast..maar ze is in de stal en daar wil ik haar ook houden. '
Thomas trok een wenkbrauw op en Lisette kwam verbijsterd overeind. Haar ogen sperden zich open.'Haar...is het een meisje. '
Irene nam een hap en kauwde het langzaam weg.
'Er is een reden voor. Ze heet Amanda en ze heeft een..hoe zal ik het
zeggen..verslaving. Haar libido is zeer hoog en ongeremd, Eigenlijk is ze continu op zoek naar bevrediging. '
Thomas sloeg een vuist in zijn open hand.'Die meid van school. Ik heb het filmpje op Facebook gezien. Die is echt helemaal de weg kwijt. '
Lisette haar ogen glansden opgewonden.'Maar mam, jij bent gynaecoloog. Wat heb jij hiermee te maken. '
Haar toon was er een van ongeloof.
Er viel een geladen stilte in de keuken.'Ik doe het voor Amanda en voor een collega. We zijn van mening dat om Amanda er vanaf te helpen ze absoluut niet in de verleiding mag worden gebracht. En er is nog iets...'
De manier waarop ze dat zei deden haar kinderen fronsen. Irene sloeg haar ogen neer en boog haar hoofd.
'Ik heb haar vastgebonden omdat...'
Lisette haar mond viel open, toen sprong ze overeind en rende naar de deur.
'Mam, dat is echt te gek voor woorden, 'riep Thomas.'Hoor eens wat je zegt. '
Irene sprong op.'Lisette,blijf hier. '
 
Lisette zwaaide de deur open en trok wit weg. Ze schudde vol ongeloof haar hoofd en bleef staan in de deuropening. Langzaam liep ze naar Amanda. Een paar lokken waren uit haar staart ontsnapt en bungelden voor haar gezicht. Lisette ging op haar hurken en veegde ze voor haar ogen weg.
'Lisette,laat haar met rust. '
Irene beende langs haar heen en ging voor Amanda staan met de armen over elkaar.
'Probeer het te begrijpen. Het is voor haar eigen bestwil. '
Lisette deed alsof ze haar moeder niet hoorde en probeerde een knoop los te krijgen.
'Lisette, 'klonk de rustige stem van Thomas.'Luister naar mam. '
'Hou je kop,klootzak. '
Een nagel brak af en tranen van pijn en frustratie sprongen in haar ogen. Ze keek Irene aan.'Mam, ze is geen misdadigster. Maak haar los. '
Thomas ging naast zijn moeder staan.'Lisette, ze moet vast blijven, anders gaat ze zichzelf bevredigen. Amanda mag geen seks hebben. '
Lisette kwam huilend overeind en bleef met gebalde vuisten staan, haar ogen vlamden.'Maar hoe lang moet ze zo vast blijven zitten? '
Irene haalde met een hulpeloos gebaar haar schouders op.'Zo lang als het nodig is. '
Iets flitste over Lisette haar gezicht. Langzaam stond ze op en keek naar Amanda, een glimlach speelde om haar lippen.
'Goed,mam. Jij hebt gelijk...je hebt altijd gelijk. '
Er gleed een eigenaardige uitdrukking over haar gezicht.'Maar dan blijf ik bij Amanda tot ik ga slapen. Ik vind het verschrikkelijk voor haar dat ze hier zo alleen is.'
Verward nam Irene haar dochter op, verbaasd over de plotselinge ommekeer.
'Dat is goed,liefje. Als je maar beloofd dat ze vast blijft zitten aan de paal. '
Lisette keek haar boos aan.'Mam, ze moet naar een ziekenhuis, of een psychiatrische instelling. Wat jij nu doet , is niet normaal. '
Ze keek Thomas aan , hopend op zijn bijval. Die schraapte zijn keel.
'Lisette heeft gelijk,ma. Dit is vrijheidsberoving, hoe oud is ze eigenlijk? '
Irene slikte en voelde haar handen klam worden.'Ze is nog geen achttien, 'antwoordde ze zacht.
Een stekende pijn trok door haar borst en ze zocht steun aan de staldeur.
'Liefje, je moet geloven dat we het doen voor haar eigen bestwil. '
Maar Lisette was niet meer voor reden vatbaar, haar woorden stroomden nu als een waterval uit haar mond.
'Denk je nu echt dat ik nog naar jou luister. Wat vind haar moeder hiervan...weet ze het eigenlijk wel? '
De lippen van Irene trilden maar ze rechtte haar rug.'Die heeft schriftelijk toestemming gegeven voor de behandeling. '
Lisette trok haar schouders op.'Ja, ja...weet ze wel wat er hier gebeurt met haar dochter. '
Ze boog zich naar Amanda over en trok aan de touwen.'Help even mee, Thomas, we maken haar los. '
'Ik wil vrij 'smeekte Amanda .'De touwen doen me pijn. '
Ze keek Lisette aan met haar mooie donkere ogen.'Alsjeblieft, maak me los. '
Thomas bukte zich ook en samen lukte het ze Amanda los te krijgen.
De lippen van Irene persten zich op elkaar en haar ogen stonden hard.
'Kijk uit, Lisette. Amanda is een uitstekende manipulator. Binnen een uur doe je precies wat zij wil. '
Het touw viel op de grond en huilend viel Amanda in de armen van Lisette. Ze schokte helemaal en haar borst ging heftig op en neer door haar versnelde ademhaling.
'Wat doen we nu, 'vroeg Thomas.' Waar gaat Amanda nu heen? '
'Ze gaat met mij mee, 'zei Lisette met fonkelende ogen.'Naar mijn kamer. '
Irene deed een stap naar voren en deed een hand omhoog.'Je weer niet waar je aan begint, Lisette. Amanda is gevaarlijk en sluw, vergis je niet in haar. '
'Ga opzij,mam. Als het niet anders kan, ga ik naar papa en blijf ik daar samen met Amanda. '
In haar ogen blonk een gevaarlijke schittering. Irene schrok van de woede die ze zag.
Deze hele situatie dreigde uit de hand te lopen. Vertwijfeld vroeg ze zich af waar ze in hemelsnaam aan was begonnen.
Amanda maakte zich los van Lisette. Haar ogen stonden vol tranen en snot liep uit haar neus. Een golf van medelijden overspoelde Irene toen ze zag hoe klein en kwetsbaar Amanda eigenlijk was. Haar ogen sprongen ook vol tranen en spontaan drukte ze Amanda tegen zich aan en streelde over haar hoofd.
'Neem haar maar mee, 'zei ze tegen Lisette. Ze woelde nog even door haar lange haren en drukte een kus op haar wang.
'Ga maar met Lisette mee. Morgen gaan we kijken wat voor jou het beste is. '
Dankbaarheid blonk in de ogen van haar dochter die een arm om Amanda heen sloeg.
'Goede beslissing, mam. Ik zorg voor Amanda als een kleine zus...er zal niets met haar gebeuren. '
 
Het was even na acht uur toen Amanda wakker werd van Lisette die voor haar kledingkast stond om iets uit te zoeken.
Amanda wreef in haar ogen en kwam half overeind.
Lisette draaide zich om en glimlachte innemend.'Goedemorgen,Amanda. Zo moet ik naar school maar vanmiddag als ik thuis ben gaan we aan tafel zitten.'
'Bedankt voor alles. '
Amanda zat rechtop in bed en keek Lisette dankbaar aan.
'Ik schaam me zo voor alles wat er gebeurt is. '
Lisette trok een spijkerbroek en shirt aan en borstelde haar lange haar.
Ze was lang en op een onopvallende manier knap. Een beetje spits gezicht met grote sprekende ogen en een expressieve mond.
Ze ging op de rand van het bed zitten en trok gymschoenen aan.
'Jij kan er niets aan doen, dat weet ik zeker, 'zei ze ernstig. Ze keek op haar horloge en draaide zich naar Amanda.
'Weet je, ik heb altijd al graag een zus willen hebben. Samen winkelen, pret maken en meiden dingen doen. '
Haar ogen schitterden en ze leunde naar voren.'Vanmiddag ga ik uit school eerst mijn huiswerk maken en daarna gaan we leuke dingen doen. '
Even plaatste ze haar lippen op de wang van Amanda en gleed toen van bed af
'Doei, Amanda. Tot vanmiddag. '
Verbaasd bleef Amanda achter op bed en voelde even waar de lippen van Lisette haar wang hadden beroerd. Een warm en dankbaar gevoel trok door haar heen. Zuchtend liet ze zich terugvallen op bed en draaide op haar zij. Een glimlach brak door op haar gezicht en ze zakte weg in een diepe slaap.

Enthousiast over deze inzending? Deel je enthousiasme op sociale media m.b.v. onderstaande buttons.

Reacties:

Iedere bezoeker (lid zijn is niet noodzakelijk) kan een reactie geven! Schrijvers stellen vooral je tips en opmerkingen op prijs.
15.08.21
Graag je feedback over de schrijfkwaliteit en schrijfstijl van deze inzending.
Gefeliciteerd met je behaalde mijlpaal, Jane. Ga zo door!! Misschien ga ik zelfs je boek kopen.
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
15.08.21
Graag je feedback over de schrijfkwaliteit en schrijfstijl van deze inzending.
Gefeliciteerd met je behaalde mijlpaal, Jane. Ga zo door!! Misschien ga ik zelfs je boek kopen.
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

Ook gratis meedoen aan een schrijfactiviteit? We publiceren je inzending voor minimaal 12 maanden. Meedoen is mogelijk door in te loggen en dan bovenin de pagina op de rode balk te klikken. Nog geen lid? Aanmelden is gratis.