Skip to main content
NUR staat voor de Nederlandse Uniforme Rubrieksindeling en is sinds 2002 de opvolger van de NUGI.  De NUR-standaard is samengesteld door verschillende organisaties uit het Boekenvak in Vlaanderen en Nederland.

NUR is een classifcatiesysteem dat met 3-letterige codes iets zegt over de inhoud en de verschijningsvorm van een boek.   Het eerste cijfer geeft de hoofdrubriek weer (bv. 3 voor Literaire fictie algemeen).  Het 2 en 3de cijfer vormen samen de subrubriek (bv. 03 voor Verhalenbundels).
NURAnders dan bij classificatiesystemen van bibliotheken wordt de NUR-code bepaald door de uitgever.  Al bij het aanvragen van een ISBN moet een NUR-code worden opgegeven. 
De indeling wordt o.a. gebruikt om zicht te krijgen op verkoopscijfers per rubriek. Daarnaast dient de NUR-code ook als wegwijzer in boekhandels en bibliotheken. Zowel voor de klanten van de boekwinkel, de gebruiker van de bibliotheek als alle medewerkers helpt de NUR om de weg te vinden naar de juiste boektitel.

Het is gebruikelijk om de NUR-code, net als het ISBN, voor in een boek te plaatsen bij het colofon.

Meer informatie en NUR-codes kun je vinden op Boek.nl