Skip to main content

Je manuscript opmaken in Word.

 
Je boek opmaken in WordEr zijn vele slimme hulpmiddelen om je boek op te maken, maar omdat de meeste manuscripten in Word worden geschreven is het ook handig om je boek op te maken in Word. Word kent vele mogelijkheden maar we adviseren de opmaak van het binnenwerk zo eenvoudig mogelijk te houden. Denk maar eens terug over de beste boeken die je ooit gelezen hebt... Je kunt het je waarschijnlijk niet meer herinneren en zo is het.

De opmaak van een boek is met name functioneel belangrijk. Leef je dus niet uit in allerlei niet noodzakelijke instellingen als invoegingen, verschillende lettertypes, vreemde alinea-instellingen, etc.

Less is Better!


De meeste schrijvers zijn pas druk met de opmaak van een boek na beëindiging van het manuscript. Te overwegen is een aantal zaken (formaat, lettertype, marges,etc) al vroegtijdig in te stellen. Je hebt dan al direct een idee hoe je manuscript er uit gaat zien als boek en je hebt een concreter idee van het aantal pagina's.

Hoe dan ook, door je manuscript netjes op te maken heb je een concreet beeld van je boek en door er een PDF van te maken kan er ook niets meer mis gaan met de opmaak. Daarbij heb je een PDF van het binnenwerk nodig om je boek te laten drukken of als je gebruik maakt van PoD.

De opmaak:

Lettertype en lettergrootte:

Je bepaalt zelf het lettertype en de lettergrootte van het binnenwerk in je boek. Kies vooral een prettig leesbaar lettertype en lettergrootte. Veel voorkomende lettertypes zijn Arial, Garemont, Courier en Time New Roman. Als lettergrootte adviseren we 10 of 11.

Lettertype en lettergrootte kun je instellen onder Start / Lettertype

Formaat van het boek:

Je hebt het manuscript waarschijnlijk in het standaardformaat (A4) geschreven. Maar vrijwel niemand, los van de druktechnische mogelijkheden, wil zijn boek in A4 formaat uitgeven. De eerste stap bij de opmaak van je boek is dan ook het instellen van het formaat van je boek. Dat is mogelijk na afronding van je manuscript maar ook op een eerder moment.

Voorafgaand moet je natuurlijk eerst bedenken in welk formaat je je boek wilt uitgeven. Daarbij dien je rekening te houden wat de drukmogelijkheden zijn, maar er is veel mogelijk. Kies om te beginnen als afdrukstand voor: Staand. Het leest makkelijk en de meeste boeken hebben als afdrukstand dan ook staand.

Het formaat kun je aanpassen onder Pagina‐indeling / Paginainstelling /Formaat

Stel je voorkeur gaat uit naar 135 mm breed en 210 hoog dan kun je dat als papierformaat instellen. Voor de druk moet je er wel rekening mee houden dat er zo'n 3 mm rondom niet te gebruiken is als afloop, maar de invloed op je opmaak is te verwaarlozen.

De marges:

Ook de marges van je boek kun je naar eigen inzicht instellen. De marges aan de boven- en onderkant zijn meestal 175-200 mm (naar eigen voorkeur) en de marges van de zijkanten vaak 150-180mm. Rugmarge=0. Let op dat bij pagina’s de optie ‘Marges spiegelen’  aanstaat. 

De rugmarges kun je instellen onder Pagina‐indeling / Paginainstelling / Marges

De paginanummering:

Behalve dat het handig is, is het ook normaal om m.n. de tekstpagina's te nummeren.De eerste pagina (een blanco pagina) in een boek wordt nooit genummerd, maar wel meegeteld. Afhankelijk van de indeling van het binnenwerk (zie hierna) worden ook de pagina's voor het eerste hoofdstuk niet genummerd, maar wel meegeteld. Dat geeft een rustig beeld.

Paginanummers invoegen kun je doen onder Invoegen /  paginanummer.

Je kunt zelf bepalen waar je de paginanummers wilt plaatsen. Te doen gebruikelijk is de paginanummering onderaan de pagina te plaatsen, bij voorkeur in het midden. Door bij paginanummer te klikken op  paginanummers kun je o.a. aangeven op welke pagina je de paginanummering wilt starten.

De indeling van het binnenwerk:

Iedereen bepaalt zelf natuurlijk de indeling van het binnenwerk van zijn of haar boek maar hieronder geven we een veelvoorkomende indeling.

  • Franse titelpagina (pagina 1)  Een titelpagina met de titel van het boek en de naam van de auteur in dezelfde lettergrootte. De tekst zonder  opmaak maar wel in een groter formaat dan de normale tekst.
  • Blanco pagina (pagina 2)  Een scheidingspagina tussen de Franse titelpagina en de gewone titelpagina.   
  • Een gewone titelpagina (pagina 3) met de titel van het boek en de naam van de auteur. Meestal is de titel in een wat groter lettertype dan de naam van de auteur. 
  • Colofon (pagina 4)  Colofon en de standaard vermelding  over de rechten van het boek.
De eigenlijke tekst begint meestal op een pagina met een oneven paginanummer (de rechterpagina van een boek). Afhankelijk van je persoonlijke smaak en voorkeur kan het te overwegen zijn om na het colofon nog een of twee extra blanco pagina's in te voegen.

De indeling in hoofdstukken en het gebruik van alinea's is afhankelijk van de inhoud van het manuscript en de mening van de schrijver. Hij/zij voelt het beste aan waar een hoofdstuk begint, resp. eindigt. Hetzelfde is van toepassing voor het gebruik van alinea's. Een juiste alinea en hoofdstukindeling kan de inhoud zeker ondersteunen als rustmoment of bv afsluiting van een fase/onderwerp.

Gebruik liefst geen tab om witruimte op een pagina te creëren en zeker niet om een pagina te beeindigen. Gebruik dan altijd control-enter.

Let bij gebruik van alinea's wel op voor het ontstaan van zgn. weduwen en wezen. Een regel onderaan de pagina die beperkt verder gaat aan het begin van een nieuwe pagina. Soms heeft het de voorkeur om die gehele zin op een nieuwe pagina te plaatsen.

Het Word bestand omzetten naar PDF:

Het bestand van het binnenwerk  dient omgezet te worden naar een  drukklaar bestand. Om je bestand  altijd en overal op de juiste wijze  weer te geven, inclusief lettertypen  en lay‐out, is het noodzakelijk om dit  te converteren naar PDF.    

Adobe Pro levert het juiste drukklare  bestand. Andere programma’s  kunnen mindere drukkwaliteit  bieden.  Heb je geen Adobe Pro dan kun je op de website van   Adobe ook een tijdelijke proefversie downloaden. Je hebt dan 30 dagen de tijd om je bestand om te zetten naar PDF.

Het omzetten in Word kun je doen door naar Bestand te gaan en vervolgens naar Opslaan als. Kies daar voor PDF

De PDF kun je gebruiken voor de druk van je boek.

Lastig om zelf te doen?


Als je er gewoon rustig aan begint en de bovengenoemde stappen afwerkt valt het waarschijnlijk wel mee in de praktijk, maar mocht je hulp nodig hebben dan kun je altijd contact opnemen met Schrijverspunt Clusteruitgeverij.


 

{{jlexhelpful name="Nuttig" key="12523" section_id="1" }}