Skip to main content
boekthemaElk boek heeft behalve een genre (roman, thriller, etc) ook vaak een of meerdere thema's. Maak daar gebruik van bij de verkoop van je boek. Soms is het thema vanzelfsprekend als het boek bijvoorbeeld over de ervaringen met kanker gaat, maar vaker ligt het wat subtieler. Speelt het merendeel van de scenes zich af in een bepaald gebied? Dan kan die regio of die gemeente een verkoopargument zijn. Hebben de hoofdrolspelers overeenkomende kenmerken? Jong of oud, man of vrouw, moeder of vaders, etc. Krijgt een bepaalde organisatie, activiteit, belangengroep e.d. bijzondere aandacht in je boek? Het gaat om dat soort vragen.


Dit soort zaken kunnen de promotie van je boek ondersteunen. Als er thema's te onderscheiden zijn dan zijn er vast instellingen te vinden die om die reden jouw boek wel eens interessant zouden kunnen vinden. Denk aan organisaties als VVV, gemeenten, bibliotheken of bv sportorganisatie als hun sport ook jouw thema is. Denk ook aan (semi-) commerciële organisaties. Is jouw hoofdpersoon werkzaam bij de Jumbo? Maak dat dan kenbaar bij de Jumbo.

Door je boek op een andere manier te bekijken zie je misschien ook andere mogelijkheden. Zelfde boek, maar een andere invalshoek. Door zo te kijken zie je dat publicatie van jouw boek ook meerwaarde kan hebben voor anderen. En dat is een kans die je zeker moet grijpen.

 

{{jlexhelpful name="Nuttig" key="13600" section_id="1" }}