Skip to main content

Geen uitgever? Dan zelf uitgeven!

Zelf uitgevenEr zijn veel mensen die een boek geschreven hebben of willen schrijven. In Nederland zijn naar schatting een miljoen(!) mensen die een boek willen publiceren. Onnodig te zeggen dat het een klein deel lukt een uitgever te vinden en een enkeling om ervan te leven.

Een uitgever maakt een inschatting van het publiek dat je als schrijver kunt bereiken met je boek. Dit is een kosteninschatting. Een boek dat van de drukpers afkomt heeft een heleboel gekost. De schrijver heeft een voorschot ontvangen, de omslag is ontworpen, er worden folders gedrukt, de boeken worden gedrukt in een omvangrijke oplage en er zijn overheadkosten van de uitgeverij. Het is vaak niet goedkoper om 500 of 2000 boeken te drukken, dus er wordt al snel een oplage gemaakt van ergens tussen de 1500 en 2500 exemplaren. De uitgever gaat dan pas verdienen nadat hij er bijvoorbeeld 1500 verkocht heeft. De uitgever moet in dit voorbeeld inschatten of hij er 1500 kan verkopen. Zo niet dan wordt het doorgaans niet uitgegeven.

Stel nu dat er een methode bestaat waarbij pas kosten gemaakt worden op het moment dat een klant een boek koopt. Dan is er financieel geen belemmering meer elk boek uit te geven. Voor de uitgever dan. Mits elk boek dezelfde winst geeft, maakt het niet uit of hij nu 100 boeken van één auteur verkoopt of losse exemplaren van 100 schrijvers. Het kost in dit gedachte-experiment ten slotte geen geld tot het boek gekocht wordt.

Dit is min of meer de situatie bij printing on demand. Dit is een techniek waarbij een boek pas geprint wordt op het moment dat het besteld wordt (meestal via internet).Hierdoor is het mogelijk boeken in kleine oplages uit te geven. Natuurlijk maakt de uitgever overheadkosten voor printing-apparatuur, website en misschien wat personeel.

Wanneer de uitgever deze aanloopkosten voor het boek in rekening brengt bij de auteurs, loopt de uitgever helemaal geen risico meer. Bij Gigaboek is het al mogelijk vanaf € 295,- een boek uit te geven (ik heb geen aandelen, het was gewoon de eerste vermelding bij google). Dus, kun je geen uitgever vinden of wil je een boek in kleine oplage verspreiden voor een intieme groep, dan is printing on demand je kans. Je schrijft je boek, betaald de aanloopkosten en zorgt dat mensen het kopen.

Nadav Vissel, A writers blog