Senrya als een volkse vorm van Japanse dichtkunst

poezie activiteitPoëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen. Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven -.

Op Schrijverspunt is het ook mogelijk om een senrya toe te voegen of te lezen bij Poëzie. De senryu is een variant op de haiku en beschrijft de mens zoals hij is, met al zijn tekortkomingen. Ook de senryu is een drie-regelig gedicht van 5-7-5 lettergrepen.
Senryu was de reactie van het volk op de haiku van de adel en de geestelijkheid waarin vooral de natuur het onderwerp is.

Wil je ook een senrya toevoegen? Dat is mogelijk en gratis door eerst in te loggen. Goed gebruik van de Nederlandse taal is gewenst bij deelname.


De poëzie is te vinden bij de schrijfactiviteiten in het menu.