• Volksverhalen
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Sprookjes

  Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  267 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1142 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  402 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1024 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  980 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  118 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  10 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  88 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Of hoe de duivel een kerk spaarde
IMG7159In Lübeck (Noord-Duitsland) ligt in de schaduw van de 'Marienkirche' een wel vijf meter lang rotsblok, dat ruw in de vorm van een balk  werd uitgehouwen. Je zou hem daar niet verwachten, maar uitgerekend op dat rotsblok zit parmantig een duivel, die elke passant vriendelijk toelacht. Laat ik hem maar Lucifer noemen, want dat is de enige uit de rij gevallen engelen, wiens naam ik mij herinner. Welnu, alles wat ik ooit over de duivel heb geleerd, werd daar bij mijn ontmoeting met Lucifer tegengesproken. Is het omdat hij nog iets van zijn voorbije engelenbestaan in zich heeft? Hij zit daar zo sympathiek voor zich uit te kijken, met zo een brede glimlach op het gelaat, dat geen mens daar een boosaardig wezen kan in herkennen. Van achter zijn heup komt zijn lange staart naar voren geslingerd om over zijn dij tot net boven zijn voet op een harige punt uit te lopen. Zijn linker been knoopt niet aan met een mensenvoet, maar met de hoef van een bokkenpoot. Maar zelfs dat doet me in deze figuur niet de verpersoonlijking van het kwaad zien. Want nogmaals, dat duiveltje zit daar zo vredevol met pientere oogjes te genieten van de belangstelling die hij krijgt, dat ik best wel zijn maatje zou kunnen worden.

Nu ik de tekst gelezen heb, die op een plakkaat tegen de muur van de kerk enige toelichting geeft bij zijn verschijning daar, begrijp ik de tevredenheid die hij uitstraalt. Hij heeft inderdaad alle redenen om zich goed te voelen in zijn vel, en hij laat dat dan ook graag aan iedereen zien. Luister naar wat de Lübeckenaren over hem vertellen.

Als eeuwen geleden met de bouw van de kerk begonnen werd, kwam Lucifer daar voorbij, en vroeg aan de bouwarbeiders wat ze voor hadden. De arbeiders herkenden natuurlijk de duivel, en om hem niet te ergeren logen ze hem voor dat het gebouw dat ze gingen oprichten, een taverne moest worden. Oh, een taverne! Dat beviel de duivel wel, want hij wist maar al te goed welk oord van verderf zulk etablissement vaak was. Zoveel zielen waren langs die weg al in de hel terechtgekomen. Met plezier mengde hij zich daarom tussen de metselaars, en hielp hen om zo snel mogelijk met de bouw klaar te komen. Doch gaandeweg leek het bouwwerk hem toch vreemde vormen aan te nemen, waarin hij nog moeilijk de gestalte van een taverne kon ontwaren. Zijn scepsis werd op de duur zo groot, dat hij zijn twijfels aangaande de goede bedoelingen van de bouwarbeiders niet langer kon onderdrukken. Geprikkeld vroeg hij hen wat het gebouw nu eigenlijk wel zou worden. De metselaars beseften dat ze de waarheid niet eindeloos verborgen konden houden. Ze bekenden dat ze gelogen hadden, en dat ze met de bouw van een kerk bezig waren in plaats van een taverne. De duivel, woest van colère, zinde op wraak. Neen, hem zo bedriegen, en dan nog met de bouw van een kerk? Dat kon geenszins door de beugel. In toorn ontstoken spoedde hij zich op weg, op zoek naar het grootst mogelijke rotsblok dat hij in de omtrek kon vinden. Daarmee zou hij de muren die er al stonden met de grond gelijk maken.

Toen Lucifer met het gevaarte bij de kerk aankwam, begreep een gezel meteen wat de duivel zinnens was, en riep hem toe: 'Laat toch alles staan wat staat, Heer Duivel. We zullen naast de kerk een taverne voor u bouwen.' Dat leek Lucifer ook geen slechte idee te zijn, en hij liet het rotsblok dan maar vallen naast de kerk. Daar is het als een reusachtige, stenen balk tot op de dag van vandaag blijven liggen, en op die balk zit Lucifer nu dag en nacht tevreden voor zich uit te kijken. Want de metselaars hebben woord gehouden. Als ze met de bouw van de kerk klaar waren, hebben ze vlak daartegenover de wijnkelder van het stadhuis gebouwd. Die is eveneens tot op de dag vandaag volop in bedrijf gebleven. Maar of de bezoekers ervan ook werkelijk zo makkelijk langs daar het hellend vlak  naar de hel af glijden? Via de Markt kon ik zelf eens gaan gluren in die wijnkelder. Gezellig was het er wel, doch wanneer ik naderhand de bordjes naar de uitgang weer volgde, kwam ik doodeenvoudig weer op het marktplein uit. Gelukkig ligt die uitgang buiten het zicht van Lucifer, en moest hij dus niet zien hoe opgelucht ik wel was. Nee, dié ontgoocheling wilde ik dat sympathieke duiveltje niet aandoen.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Of hoe de duivel een kerk spaarde"

© Lieven Vandekerckhove
27.07.20
Feedback:
Prachtig!
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
18.07.20
Feedback:
prachtig verhaal, zo symbolisch! Jij schrijft wondermooi, dank je wel en neem gerust een kijkje bij mijn werk! Groetjes van Ingrid (ook ik waardeer krtitiek)
 • Kwaliteit
  3/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Lieven Vandekerckhove 24.07.20
  Dank je Ingrid. Ik heb al meerdere pogingen ondernomen om je teksten naar boven te halen, maar het loopt fout met de website.
13.07.20
Feedback:
Met plezier gelezen!
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
11.07.20
Feedback:
Met plezier gelezen, maar lange inleiding voor een sprookje... Misschien meer een reisverhaal?
 • Kwaliteit
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
11.07.20
Feedback:
Mooi.
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: